Vänligen vänta medan meddelandet skickas...

Hexatronic

Årsredovisning

Hexatronic Group (publ) gjorde, tillsammans med ohappa, sin första formgivna årsredovisning 2013/2014, under dåvarande namnet Hexatronic Scandinavia. Inför 2014/2015 var ambitionerna högre, både grafiskt och innehållsmässigt.

Uppdrag

Hexatronic Group gav ohappa i uppdrag att producera årsredovisningen för 2014/1015. Vi ansvarade därmed över layout, formgivning, bildretusch, grafik, korrektur, originalproduktion och leverans. Innehåll och struktur i årsredovisningen lades upp i enlighet med koncernens informationspolicy och de krav som Finansinspektionen ställer på listade bolag.

Mer omfattande och ny layout

Årets årsredovisning blev mer omfattande än fjolårets och marknadsdelen fick ett större fokus. De inledande 29 sidorna innehöll information om koncernen och dess verksamhet. Resterande del innehöll ren finansiell information med balans- och resultaträkningar för såväl koncernen som moderföretaget samt noter, revisionsberättelse och information till aktieägare.

Koncernen hade inför denna årsredovisning en ny grafisk profil och hade även övergått till nya redovisningsrutiner, som innebar ett mer omfattande notpaket och nya uppställningar.

I alla kanaler

Produktionstiden var relativt kort då allt skulle godkännas av revisorer och styrelse, för att slutligen läggas ut på Nasdaqs och koncernens webbsida. Den 2 november publicerades en digital årsredovisning för att därefter länkas ut i sociala medier och tryckas i en mindre upplaga inför koncerners årsstämma.

Helhetsuppdrag

Hexatronics årsredovisning är en del av ohappas pågående helhetsuppdrag för koncernen, där vi skapar enhetlighet och driver koncernens kommunikation framåt. Ett uppdrag berör såväl digitala kanaler som traditionella medier (trycksaker, mässor, säljstöd).

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi hur du kan ta nästa steg.