Hexatronic  

Hexatronic mässkoncept

Att visa upp sin styrka som helhetsleverantör av systemlösningar är ett av många framgångskoncept för Hexatronic. Det var också en av anledningar till att Hexatronic Group deltog på Elfackmässan i Göteborg. För första gången skulle alla sex företag samlas i en och samma monter för att visa upp den kompetens som finns inom koncernen.

UPPDRAG

ohappas utmaning låg i att samla alla företag inom en relativt liten yta utan att montern för den skull skulle upplevas som rörig. Montern skulle bjuda in till samtal med besökarna och samtidigt tydligt visa på bredden inom koncernen. Känslan som eftersträvades i montern var modern, teknisk och framåtsträvande, utan att bli avskalad och tråkig.

 

...

Läs mer

RESULTAT

Resultatet blev en öppen monter med stora bilder som illustrerade verkligheten, utan stängda ytterväggar. Med flera in- och utgångar skapades ett naturligt flöde bland besökarna.

Monterns utrymme gjorde det lätt att visa runt besökaren bland de olika produktgrupperna. Även om öppenheten var det övergripande fanns också naturliga samlingspunkter där enskilda samtal kunde föras med potentiella kunder.

Den positiva responsen från kunden efter mässan var det främsta beviset på att vi hade lyckats med vårt uppdrag. Montern upplevdes som funktionell och välplanerad och backade upp Hexatronic som en stark aktör på marknaden.

Relaterade uppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev