SMP Parts  

Responsiv webb & digital närvaro

Ett viktigt och nytt sätt för SMP att marknadsföra sig är att närvara och vara aktiv på sociala medier, som Facebook, Twitter, Linkedin och Instagram. En responsiv webbsida ökar också tillgängligheten.

UPPDRAG

För att öka den digitala närvaron fick ohappa i uppdrag att skapa en responsiv webbsida, på flera olika språk, med direkta kopplingar till sociala medier. Syftet med webbsidan och den ökade aktiviteten på sociala medier är att stärka företagets varumärke. Den ökade digitala närvaron är tänkt att fungera som ett säljstöd för återförsäljare men också för att presentera företagets produkter på ett lättillgängligt sätt.

...

Läs mer

RESULTAT

SMP:s lättillgängliga webbsida och aktiviteten på de sociala medierna har gjort att de nu har fler följare i de olika kanalerna. Den kontinuerliga aktiviteten har ett riktat budskap och är anpassat efter målgrupp och kanal, vilket har skapat engagemang och intresse för företaget och produkterna.

www.smpparts.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev