Voith  

Animationer

Teknikföretaget Voith tillverkar momentbegränsande kopplingar till drivlinor inom industrin, där det ställs extremt höga krav för att säkerställa kontinuerlig drift.

Animationer ett bra hjälpmedel för att på ett enkelt sätt förklara avancerad teknik.

UPPDRAG

I vårt uppdrag ingick att ta fram animationer med voice over att använda i digitala kanaler, försäljningspresentationer och mässor. Med hjälp av CAD-modeller från Voith kunde ohappa, tillsammans med vår samarbetspartner Videa, arbeta fram 3D-animeringarna för att visualisera fördelarna med tekniken.

Planering och timing är viktiga faktorer i arbetet med rörligt media. Den inledande delen i animationerna var därför att koppla manus för voice over mot en storyboard, för att i nästa steg se till att få rätt längd och timing på animationerna.

När allt underlag var på plats påbörjades arbetet med att göra de modeller som användes i sekvenserna i animationen. För att modellerna skulle överensstämma med verkligheten användes bearbetade ritningsunderlag från Voiths konstruktionsavdelning.

När voice over och de grundläggande sekvenserna var klara påbörjades arbetet med att klippa ihop materialet och rendera den slutgiltiga versionen och färdigställa animationerna.
 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev