3D-animation till Voith Turbo Safeset

2016-01-19

I uppdraget ingick produktion av bildmanus, voice over och projektledning för att visualisera fördelarna med SafeSet.

ohappa har tagit fram en 3D-animation åt vår kund Voith Turbo Safeset. I vårt uppdrag ingick produktion av bildmanus, voice over och projektledning. Med hjälp av CAD-modeller från Voith kunde ohappa, tillsammans med vår samarbetspartner Videa, sedan arbeta fram denna 3D-animering för att visualisera fördelarna med SafeSet.

Voith Turbo Safeset tillverkar och utvecklar avancerade momentbegränsare, processförbättrare och fasta förbandskopplingar, som används för att förbättra produktionsprocessen och skydda drivlinor i roterande utrustning.

Läs mer om Voith på www.voith.se/hudiksvall och www.voith.com/safeset