2016 04 06 Produktionslansering Hexatronic Viper

Produktlansering Hexatronic Viper

2016-04-06

När Hexatronic Cables & Interconnect Systems lanserade en ny generation mikrokablar, Hexatronic Viper, ansvarade ohappa för produktlanseringen.

Uppdraget omfattade bland annat konceptidé, produktion av film samt en digital marknadsföringsstrategi i samband med lanseringen.

Läs hur vi gjorde och hur det gick.