Stort engagemang när ohappa talade i Gävle

Engagemanget bland åhörarna var stort när ohappa talade om sälj och marknadsföring via digitala kanaler på seminariet ”Internationalisering genom digitalisering” i Gävle under tisdagen. Seminariet, som arrangeras av Business Sweden, var både välbesökt och inspirerande.

Tillbaka