2016 07 14 Kommunikationsstrategi Setra

Kommunikationsstrategi och varumärkespositionering för Setra

2016-07-14

ohappa har ett strategiskt uppdrag för Setra som är ett av Sveriges största träindustriföretag.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag som förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar. Exporten av sågade trävaror står för två tredjedelar av företagets omsättning på omkring 4 miljarder.

2015 inledde ohappa AB och Setra ett kommunikationsstrategiskt samarbete med bland annat varumärkespositionering och målgruppsanalys. Med utgångspunkt från en kund-och självbildsundersökning togs en önskad varumärkesposition fram. Arbetet resulterade i en kommunikationsstrategi som antogs av Setra under hösten 2015. Samarbetet pågår nu med en implementering av strategin, främst gällande kommunikation i de digitala kanalerna.

"Jag uppskattar ohappas förmåga att kombinera strategisk höjd med ett konkret och resultatinriktat sätt att jobba. Affärstänk och kundnytta är centralt för dem, vilket har haft stor betydelse i vårt strategiarbete."

Lotta Löwhagen Lundberg, HR- och Kommunikationsdirektör Setra Group

Läs mer om uppdraget.

Mer om Setra

Setra erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad och levererar bioprodukter för produktion av bland annat värme, energi och pappersmassa.

I Setras sågverk och hyvlerier runt om i Sverige bearbetas tall och gran till bland annat konstruktionsvirke, trägolv, trall, ytterpanel och en mängd andra trävaror du hittar i bygghandeln. I Långshyttan tillverkar Setra kundanpassade limträkonstruktioner, balkar och takstolar till byggen. Den tredje delen i verksamheten är bioprodukter – spån, bark och flis som bildas när en stock sågas till brädor och plank.

Setra har ca 800 anställda och ägs av Mellanskog och Sveaskog. De viktigaste kundgrupperna är träbearbetande industri, bygghandel, hustillverkare och importörer. Bioprodukter säljs framförallt till pappers- och massaindustrin samt till kunder inom energisektorn. Omkring två tredjedelar av försäljningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Egna säljkontor finns i Storbritannien, Tyskland, Polen, Frankrike, Spanien, Japan och Kina.