2016 09 22 Kommunalrad Inspirerades Av Besok Hos Ohappa

Kommunalråd inspirerades av besök på ohappa

2016-09-22

Mikael Löthstam och Moniqa Klefbom från Hudiksvalls kommun besökte ohappa, vilket var deras 15:e företagsbesök i ordningen.

– Vi är måna om en god kontakt med näringslivet i kommunen och besöker regelbundet både små och stora företag, säger kommunalrådet Mikael Löthstam.

Mötet med ohappa upplevde besökarna som både givande och inspirerande. – Att få ta del av er verksamhet och era tankar om framtiden var väldigt intressant. Tjänsteföretagen är en växande och viktig del i Hudiksvalls framtid, avslutar Moniqa Klefbom, arbetslivsstrateg.