2017 06 07 Ohappa Upphandlad Teamexpert Av Almi

ohappa upphandlad temaexpert av Almi

2017-06-07

För att Almi ska kunna erbjuda företag fördjupad rådgivning, kopplat till företagens utvecklingsmöjligheter, så har Almi upphandlat olika temaexperter.

ohappa har upphandlats inom två områden: Varumärkesutveckling och Digital marknadsföring & sökordsoptimering.

- För att klara vårt uppdrag har vi anställt affärsrådgivare med lång erfarenhet av ledande befattning i det privata näringslivet. Vi har byggt ett lag av kompetenser som kompletterar varandra med bland annat internationella affärer, HR-, marknad- och ekonomichefer. Men för att våra kunder ska få den bästa utvecklingen i sina företag vill vi koppla in temaexperter som går på djupet i specifika frågeställningar. ohappa är en av våra temaexperter, vilket innebär att vi kan koppla in dem när våra kunder har specifika behov. Det har fungerat mycket bra och vi är glada för samarbetet, säger Anna Rosengren, Rådgivningschef Almi GävleDala.

- Denna upphandlingen ger oss möjlighet att dels bidra till företagens tillväxtresor men också en möjlighet för oss att få ta del av många företags utmaningar. Detta ger oss ännu mer erfarenhet och kunskap om de utmaningar som företag och företagare ställs inför, säger Ola Engman, VD på ohappa.

- Vi märker ett tydligt behov hos företag att strukturera sin marknadsföring och att få en större kunskap för vad digitaliseringen innebär för marknadsföring och sälj, fortsätter Ola.

Läs mer om ohappa.

Läs mer om Almi.