2018 10 19 Ny Webbsida Senseair Alkoholsensor

Ny webbsida för Senseairs alkoholsensor

2018-10-19

Önskemålet från kund var en webbsida som på ett enkelt och tydligt sätt förklarar Senseairs alkoholsensor Safe Start, företagets olika paketlösningar samt hur sensorn kan tillämpas för olika branscher. Webbsidan ska bygga och skapa förtroende för varumärket och samtidigt fungera som ett effektivt säljstöd för säljkåren.

Igår lanserade ohappa en ny webbsida för Senseairs alkoholsensor Safe Start. Arbetet inleddes med ett struktur- och innehållsmöte tillsammans med kund i slutet av augusti och målet var att lansera webbsidan i mitten av oktober inför Persontrafikmässan. Utifrån överenskommen struktur tog ohappa fram grafiska skisser på hur de olika sidorna på webben skulle se ut och efter kundens godkännande satte den tekniska utvecklingen igång. Textinnehållet och bilderna till webbsidan har kunden själv producerat.

- Det har varit ett intensivt arbete med en tight tidplan men det har flutit på väldigt bra, säger Åsa Askne, projektledare på ohappa. Att jobba tillsammans med en kund som har en tydlig idé om vad de vill åstadkomma är alltid roligt. Det kräver av oss som samarbetspartner att vi är öppna och lyhörda men också tydliga med vad vi tror är den bästa lösningen för kunden. Vår grafiska designer Johan och vår utvecklare Emma har gjort ett jättebra jobb. 

Önskemålet från kund var en webbsida som på ett enkelt och tydligt sätt förklarar Senseairs alkoholsensor Safe Start, företagets olika paketlösningar samt hur sensorn kan tillämpas för olika branscher. Webbsidan ska bygga och skapa förtroende för varumärket och samtidigt fungera som ett effektivt säljstöd för säljkåren.

- Nu är webbsidan precis lanserad och fått ett fint mottagande. Nästa steg är att utbilda kunden i publiceringsverktyget Umbraco så de själva kan uppdatera och utveckla sidan framåt. En webbsida blir ju aldrig färdig, den kräver kontinuerliga uppdateringar och justeringar för att fungera optimalt och kännas levande, säger Åsa Askne. 

”Att sjösätta en helt ny hemsida är ett riktigt slitgöra. Det viktiga för oss är att ha en partner som håller huvudet över vattnet och vågar ifrågasätta våra beslut, det gör Åsa.
Gänget på Ohappa har jobbat på enligt plan, nästan ”osynligt” utom i de fall då vårt material eller input krävdes för att gå vidare. Härligt!” Staffan Ehde, Marknad Senseair.
 

https://senseairsafestart.com/