2018 11 14 Valkommen Julia

Välkommen Julia

2018-11-14

Vi välkomnar Julia Stridh som under 10 veckor göra sin praktik här hos oss.

Julia läser tredje året på programmet Digital Design vid Högskolan Kristianstad på IT-distans och kommer i tio veckor framåt göra sin verksamhetsförlagda utbildning här på Ohappa.

– Utbildningen ger en bred insyn i allt som digital utveckling har att erbjuda, där jag personligen föredrar det kreativa inom grafisk och visuell kommunikation. Som distansstudent spenderar jag all min tid ensam vid datorn, så att få ta del av hur arbetet i ett team ser ut på en arbetsplats som Ohappa ska bli otroligt inspirerande och värdefullt. Jag ser fram emot att äntligen få använda mig av metoder och kunskaper jag arbetat med i teorin i realistiska sammanhang, säger Julia.