2019 01 23 Ny Webbsida Bruks Siwertell

Ny webbsida för Bruks Siwertell

2019-01-23

Önskemålet från kund var att positionera BRUKS SIWERTELL som en stor global aktör med mycket muskler, bred produktportfölj och lösningar för flera olika verksamhetsområden.

Samtidigt skulle koncernens nio varumärken ha sin egen plats på webbsidan så att deras respektive kunder kunde hänvisas dit och känna igen sig.

Lösningen blev en avancerad koncernwebbportal med en unik undersektion för respektive varumärke i gruppen.

Läs mer om hur vi gjorde här.