2019 08 28 Edugrade

Företagsnamn & varumärke - Edugrade

2019-08-28

Efter förvärvet av det kommunala bolaget Iftac och bredbandsutbildningsföretaget ICT Education, valde Hexatronic Group att ta hjälp av ohappa för att ta fram ett namn för koncernens nya varumärke inom utbildning.

Ohappas uppdrag bestod av att tillsammans med koncernens marknadschef och dåvarande VD för respektive bolag arbeta fram ett namn för varumärket, vilket skulle vara gångbart på den internationella marknaden. Vidare omfattade uppdraget att arbeta fram förslag och original för logotyp och en varumärkesplattform, samt planera och verkställa kommunikation och marknadsföring i både digitala och traditionella kanaler.

Läs mer om hur vi gjorde här.