2019 12 20 Del 13 2017 Magasin Nominerat Till Svenska Designpriset

Del 13: 2017 – Magasin nominerat till Svenska Designpriset

2019-12-20

2017 fick ohappa i uppdrag att arbeta med kommunikationsstrategi och ett magasin för Världsarvet Hälsingegårdar. Magasinet fick stor uppmärksamhet och nominerades till Svenska Designpriset.

Ambitionen med det temabaserade magasinet som gjordes i samarbete med formgivaren Carl Anders Skoglund var att levandegöra och sprida det kulturarv som Hälsingegårdarna är samt att visa det avtryck som de ger i samtiden genom musik, byggnadsvård, konst och mycket annat. Magasinet fick stor uppmärksamhet och nominerades dessutom till Svenska Designpriset. 2018 gavs nästa nummer ut. Uppdragsgivare var projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar. 

Läs mer om Del 13: 2017 – Magasin nominerat till Svenska Designpriset