Webbsida, text- och bildproduktion – Kontorscenter

ohappa fick i uppdrag av Kontorscenter att arbeta fram en webbsida i syfte att öka den allmänna kännedomen om företaget och verksamheten. Vidare omfattade uppdraget en digital strategi, utveckling av företagsidentitet och varumärke samt bild- och textproduktion.

Läs mer om uppdraget

Tillbaka