2020 02 21 Kontorscenter

Webbsida, text- och bildproduktion – Kontorscenter

2020-02-21

På uppdrag av Kontorscenter har ohappa arbetat fram en webbsida i syfte att öka den allmänna kännedomen om företaget och verksamheten.

ohappa fick i uppdrag av Kontorscenter att arbeta fram en webbsida i syfte att öka den allmänna kännedomen om företaget och verksamheten. Vidare omfattade uppdraget en digital strategi, utveckling av företagsidentitet och varumärke samt bild- och textproduktion.

Läs mer om uppdraget.