2020 03 13 Jills Utbildning Pa Berghs

Jills utbildning på Berghs School of Communication

2020-03-13

Jill Parling har arbetat som projektledare på ohappa sedan 2017. I höstas hoppade hon på en av Berghs utbildningar för att fördjupa sina kunskaper inom strategisk marknadsföring.

Hur var det att komma tillbaka till skolbänken?
Det var väldigt roligt att studera igen! Mina kurskamrater kom från alla möjliga branscher och det var väldigt intressant att ta del av deras perspektiv och erfarenheter av marknadsföring.

Berätta gärna lite om kursen. Vad innehåller den?
Kursen Strategisk marknadsföring riktar sig till dem som redan har erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och kommunikation. Genom kursens teoretiska och praktiska övningar har jag fått möjlighet att fördjupa mina kunskaper inom ämnet. En genomarbetad strategi gör att företaget blir tydligare mot marknaden och bidrar till bättre resultat i marknadsföringen. Jag skulle säga att kursen verkligen är något för dig som vill lära dig mer om vad som krävs för att skapa starka varumärken!

Var någon uppgift särskilt rolig?
Mina kurskamrater och jag fick i uppgift att skapa en varumärkesplattform och konceptidé för den nyrenoverade Gallerian i Stockholm. Det var otroligt lärorikt och väldigt spännande att få se hur alla valde att lösa uppgiften.

Vilka lärdomar har du tagit med dig?
Kort sagt, vikten av att förstå värdet av sitt varumärke. Under kursens gång har jag fått en hel del verktyg som kommer hjälpa mig att arbeta mer effektivt med långsiktiga kommunikationsstrategier och i skapandet av starka varumärken, avslutar Jill.