2020 04 07 Samarbete Mellan Byraer For Skanska

Samarbete mellan två Umbraco-byråer

2020-04-07

Vi och teknikbyrån Apptech kompletterar varandra och båda företagen arbetar huvudsakligen med Umbraco som plattform för webbutveckling. Det blev en stor fördel vid utvecklingen av Skanska interna utbildningsplattform.

Samarbetet mellan projektledare, utvecklare och UX designers med gemensam förståelse för Umbraco blev till en stor fördel vid utvecklingen av Skanska interna utbildningsplattform Mitt program.

Både vi och Apptech ser Umbraco som en plattform med stora möjligheter.

– Förutom att det är en open source med hög säkerhetsgrad och teknisk prestanda är plattformen också väldigt dynamisk och skalbar. Det är lätt att addera anpassad funktionalitet i Umbraco jämfört med andra plattformar som kan vara begränsade med låsta teman, onödiga plugins och strikta teknikramar. Det ger oss frihet både när det gäller design och teknik, säger Kristofer Håde, vd på Apptech.

Uppdraget startade med ett behov av att digitalisera hanteringen av Skanskas befattningsspecifika utbildningsprogram, som bygger på gemensamma utbildningstillfällen, möten, grupparbeten och individuella uppgifter som görs i en viss ordning. Scheman, uppgifter, information och deltagarlistor hanterades till stor del analogt och resulterade i många pärmar att underhålla. Behovet av ett nytt arbetssätt och en modern utbildningsplattform var tydligt. Målet med uppdraget var att samla all information och effektivisera utbildningsprocessen i programmen. Lösningen arbetades fram gemensamt, där Apptech ansvarade för den tekniska utvecklingen och ohappa stod för UX design och content.

Under arbetets gång växte uppdraget och ett omtag gjordes av utvecklarna för att möta behovet av anpassade vyer för olika roller på Skanska. Resan gick från en enkel plattform till ett större system. I denna fas blev även designen en kärnfråga för att göra systemet enhetligt, användarvänligt och tilltalande. Ett tajt samarbete mellan designers och utvecklare bäddade för projektets framgång.

– Det här projektet har varit oerhört spännande, dels i och med den tekniska vändning det tog och dels tack vare det goda samarbetet med ohappa. Att samverka med professionella designers som optimerar tekniken vi utvecklar lägger grunden för bra resultat, säger Andreas Stagliano, teknisk projektledare på Apptech.

Mitt program är en kommunikationsplattform där inbjudningar till deltagare och föreläsare, bokning av konferensanläggningar och individuella handlingsplaner hanteras. Programkalendrar, uppgifter och bokning- och närvarolistor är samlade och varje program är uppdelat i moduler genom tydliga utbildningsscheman där alla dokument kopplade till programmet finns på samma ställe.

Tania Sjöberg, Kompetens- och ledarutvecklare på Skanska tycker att utbildningsportalen har effektiviserat utbildningsprocessen och gjort det lättare för alla att nå plattformen:

– Tack vare vår nya tjänst Mitt program har arbetet underlättats för alla administrativa led i våra utvecklingsprogram, samt givit slutanvändaren en professionell och tilltalande utbildningsportal som är lätt att nå från alla typer av enheter, säger hon.

Samarbetet bygger på kunskapen om Umbraco och en djup förståelse för kundens behov, vilket skapar en helhetssyn.

– Det har varit ett optimalt samarbete på flera sätt. Tack vare våra olika styrkor som företag har vi tillsammans kunnat leverera en riktigt bra lösning, säger Ola Engman, vd på ohappa.