3 Snabba Nyhet Nya Webbsidan Johan

Tre snabba med Johan om digital design

2020-06-23

Hur kan digital design generera affärer och gynna företagets intressen? Vi bad Johan Silver, ohappas AD/digitala designer att svara på några snabba frågor inom ämnet.

Varför är digital design så viktigt?
– Digital design är en integrering av kunskap om färg, form, beteendevetenskap och teknik som kan användas för att generera affärer och gynna företagets intressen. Det handlar inte bara om att skapa något estetiskt tilltalande för en målgrupp, utan också om att driva besökare/användare dit man vill. Digital design handlar om att säkerställa användarvänlighet och optimal funktion på alla möjliga plattformar – telefoner, läsplattor, laptops och stationära datorer.

Vad cirkulerar i hetluften just nu?
– Vi ser en konstant ökning av film, mer vågad typografi, starka färger och illustrationer. Men också minimalism med mycket "white space" och mer avskalade budskap. Dessutom fortsätter Dark-mode-trenden med mer och mer vektoriserade illustrationer för att öka skalbarheten mellan olika enheter och snabba landningstider.

Hur kan ohappa hjälpa?
– ohappa kan stärka ett varumärkes identitet, skapa en bra UI/UX och göra A/B testning utav olika designidéer. Samt analysera designförändringar och hur det rent konkret påverkar besökarnas beteende på webben.