Nyhet Ohappa 2540X1200

ohappa och Apptech fördjupar samarbetet

2022-02-01

ohappa och Apptech fördjupar samarbetet gällande tekniska webbtjänster. För ohappas kunder innebär det utökade samarbetet tillgång till bredare kompetens vid webbutvecklingsprojekt samt ännu mer stabilare drift av webbsidor. Samarbetet ger båda företagen möjlighet att specialisera sig ytterligare.

Sedan flera år tillbaka har ohappa och Apptech ett samarbete gällande webblösningar där Apptech tillhandahåller tjänster till ohappa i syfte att komplettera och förstärka ohappas interna resurser inom webbutveckling och den löpande driften av webbsidor för ohappas kunder. Nu tar företagen ett gemensamt steg för att lyfta samarbetet till nästa nivå. Som en del i detta så kommer ohappas egna resurs inom webbutveckling att övergå till Apptech. I samband med denna förändring uppgraderas samarbetet mellan parterna och Apptech integreras ytterligare i ohappas erbjudanden inom webblösningar.

ohappas kärnverksamhet är att erbjuda helhetslösningar inom marknadsföring och kommunikation för i huvudsak medelstora B2B-företag. I dessa helhetslösningar är kundernas webbsidor en central del i företagens digitala kommunikation. Samarbetet med Apptech ger ohappa större möjlighet att fokusera på marknadskommunikation och övergripande projektledning.

– Många delar i ett företags verksamhet är beroende av webbsidan som spelar en central roll i kommunikationen. Marknad, sälj, HR och IR är exempel på delar inom organisationen vars kommunikation är beroende av webblösningar med relevant innehåll och smarta tekniska lösningar. För att vi på ohappa ska utveckla våra erbjudanden inom det tekniska området så är en stark samarbetspartner som Apptech en viktig del i vår utvecklingsresa, säger ohappas VD Ola Engman. 

Apptechs kärnverksamhet som teknikbyrå är utveckling och drift av tekniska lösningar i form av exempelvis IT-applikationer, webbplatser, appar och intranät.

– För att hålla en hög kompetensnivå och vara uppdaterade inom teknikutveckling så är det viktigt att vi sätter detta främst i vår verksamhet, medan ohappa fokuserar på att identifiera och strukturera kundernas övergripande kommunikationsbehov. Det utökade samarbetet med ohappa innebär att vi tillsammans kan erbjuda lösningar inom både teknik och marknadskommunikation, säger Apptechs VD Kristofer Håde.

 

Bildtext:
Som en del i det fördjupande samarbetet mellan ohappa och Apptech byter ohappas webbutvecklare Adam Nilsson arbetsplats till Apptech där han, tillsammans med kollegorna på Apptech, fortsätter jobba med ohappas kunder.

Från vänster:
Erik Drakenberg (Operativ Chef Apptech), Adam Nilsson (Webbutvecklare), Ola Engman (VD ohappa).

 

Kontaktperson ohappa
Ola Engman, VD
070-250 77 22
ola.engman@ohappa.se

Kontaktperson Apptech
Kristofer Håde, VD
073-925 53 96
kristofer@apptech.se