Employer Branding

Att attrahera och behålla rätt medarbetare är idag en kritisk fråga för de flesta företag och organisationer. Ändå är det många som helt glömmer bort denna målgrupp i företagets kommunikation. För att bli framgångsrik inom området behöver fokus flyttas från panikinsatser när rekryteringsbehov uppstår till ett mer långsiktigt och genomtänkt employer branding-arbete.

Läs hur vi kan hjälpa dig

Tillbaka