2009 - Verksamheten växer och aktiebolaget bildas

Milstolpe7

Våren 2009 bildades ohappa AB och under samma år nyanställdes flera medarbetare. I den gamla postlokalen i Forsa jobbar nu sju personer med både digital och traditionell marknadsföring. Så här såg det ut när Hela Hälsingland gjorde ett besök och porträtterade företaget.

Tillbaka