2016 – ohappa fick en lillasyster

Milstolpe12 1

2016 startades Except Event och Affärsutveckling AB som är ett systerbolag till ohappa. Syftet med Excepts verksamhet är att erbjuda företag en miljö och tillhörande aktiviteter/stöd i att genomföra möten som bidrar till tillväxt. Detta kan t.ex. vara konferenser, kundrepresentation eller aktiviteter med egna medarbetare.

När vi utformade Excepts lokaler tog vi med oss erfarenhet från ohappas verksamhet, där vi sett behovet av att skapa bättre förutsättningar för möten präglade av kreativitet och framtidstro. Excepts lokaler är inredda för att skapa en avslappnad atmosfär och samtidigt håller de en hög representationsnivå.

Synergin mellan verksamheterna i ohappa och Except gör att vi tillsammans kan erbjuda ett brett stöd för företag och organisationer i deras tillväxtresor.

Tillbaka