För ett starkare och gemensamt varumärke

Kund: ELE Kategori:

När ELE stod inför omstrukturering fick ohappa i uppdrag att utveckla varumärket och tydliggöra träkoncernens position på marknaden.

ELE Logo

ELE är en familjeägd träkoncern som verkar på en internationell marknad inom skogs- och trävaruindustrin. Koncernen förvaltar egen skog i Hälsingland, sågar tall och gran, samt tillverkar pallar, emballage och komponenter av trä.

Ohappa Casebilder Ele03

I samverkan med kunden tog ohappa fram en kommunikationsstrategi som anger riktning för koncernens kommunikationsarbete och fungerar som stöd för de som ska arbeta med kommunikation på olika nivåer inom ELE. Kommunikationsstrategin innehåller bland annat riktlinjer för företagets mål, visioner, tonalitet och huvudbudskap till ELEs kommunikation och digitala plattformar.

Ohappa Casebilder Ele04

Ett företags visuella uttryck spelar en viktig roll för företagets framgång, just eftersom det påverkar hur potentiella kunder uppfattar varumärket. För att fånga den varma känslan i den familjeägda träkoncernen från Hälsingland, skapades en grafisk profil som går hand i hand med företagets affärsmässiga mål och värderingar.

Ohappa Casebilder Ele05

ohappa fick bland annat i uppdrag att uppdatera företagets befintliga logotyp. ELE önskade att det skulle finnas en stark koppling mellan logotypen och Ewald Larsson, grundaren av företaget och familjens skogsinnehav. Med inspiration från Ewald Larssons monogram i de gamla järngrindarna utanför Carlslund, påbörjades skissarbetet av vår digitala designer. Resultatet blev en modern symbol som knyter an till kärnan i ELEs verksamhet – skogen och naturens cirkulära kretslopp.

Ohappa Casebilder Ele06

Uppdraget inkluderade också utveckling av en ny webbsida i syfte att framhäva koncernens produkter och tjänster i det digitala forumet, innehållsproduktion för webb och sociala medier, uppstart av nyhetsbrev och textöversättning.

Ohappa Casebilder Ele02

Solens strålar sipprade sig in genom den täta Hälsingeskogen, när fantastiska Emil Gustavson Foto & film, fotograferade bilder som bland annat återfinns på ELEs webbsida.

Från första dagen har ohappa erbjudit en bredd och kompetens som har drivit vårt projekt framåt. Samarbetet har varit kreativt, professionellt och inspirerande. Resultat blev mitt i prick, där såväl vår historia och som vad som är viktigast i dagens kommunikation lyfts fram.

Marika Kroppegård

CFO/EKONOMICHEF

ELE

Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Behöver ni hjälp med er kommunikationsstrategi, logotyp eller webbsida?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait