OM OHAPPA

Vi gör marknadschefer till hjältar

Anlita oss som extern marknadsavdelning eller för enskilda projekt

Vår verksamhet är byggd utifrån våra kunders behov av stöd inom marknadsområdet. Det betyder att vi kan omgruppera snabbt och anpassa oss efter våra kunders behov.

I vissa fall agerar vi som helt fristående marknadsavdelning, där vi tar ansvar för helheten, driver strategiska frågor och sköter både produktion och drift, eller så kompletterar vi marknadsresurser inom företag eller globala koncerner. I andra fall är vi en av flera leverantörer och arbetar med enskilda uppdrag eller avgränsade projekt. Vi anlitas av både små och större företag. 

Vårt arbetssätt är processorienterat och vår ambition är att vara tydlig med vilka steg som ingår i de arbeten vi utför. Vi vill göra det enkelt för dig som kund att samarbeta med oss och underlätta ditt val att gå vidare steg för steg i leveransen. 

I mindre företag är behoven ofta stora men resurserna mindre. Vi utbildar dig och erbjuder rådgivning inom marknadsföring och sociala medier. För att det ska vara enkelt att komma igång och veta vad du får har vi paketerat ett antal mindre tjänster, som du kan kombinera med varandra. I de flesta fall kan du göra mycket av jobbet själv, med rätt verktyg och stöd.

Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst möte, så hittar vi ett upplägg som passar ditt företag. 

Tips och råd för vad du ska satsa på för att bli effektiv i din marknadsföring

Ordning och reda

Utan ordning och reda kör det ofta ihop sig i marknadsarbetet. Med en bra plan får du överblick och ordning på var du ska lägga dina resurser, vilka delar i marknadsarbetet som är prioriterade och hur du kan följa upp förväntade resultat. Vi har bra verktyg som gör att du kan planera på en nivå som passar ditt företag. Börja enkelt, ta hjälp i början och välj sedan själv om du vill fortsätta anlita oss eller göra jobbet själv.

En bra början brukar vara att se över hur strukturen ser ut för att sprida information externt och internt i företaget. Har du rätt kanaler för att nå ut till de du vill nå? Nästa steg är att göra en årscykel för företaget, där du plottar in viktiga datum och händelser och sedan ser du över vilka resurser du förfogar över och sätter upp tuffa men rimliga mål.

Vi brukar rekommendera de flesta företag att börja med en dags genomgång av målsättning, affärer och målgrupper och företagets digitala struktur.

Hör av dig så berättar vi mer

Webb och sociala medier

Det går inte att tänka sig en verksamhet idag som inte finns tillgänglig på nätet. Även affärer inom B2B börjar ofta med en spontan sökning på nätet. Din digitala säljkraft behöver vara på topp dygnet runt för att du ska vara med i matchen. En kraftfull webbsida som avlastar din organisation och ger kunden möjlighet att interagera med ditt företag är grunden i ditt företags digitala kommunikation. På sociala medier möter du kunden och leder den in på din webbsida, närmare affären. 

Vi hjälper dig att skapa en tydlig profil på nätet, sätta mål och driva trafik för att generera leads och affärer via webben. Med digital annonsering, tävlingar och aktiviteter som passar ditt företags målgrupp bygger vi upp en intresserad följarskara som du sedan kan kommunicera med direkt.

Hör av dig så berättar vi mer

Lägg ut hela eller delar av marknadsansvaret

Att bedriva en aktiv marknadsföring innebär en hel del arbete. Planering, koordination och kunskap är nyckelorden. Att hålla sig uppdaterad i den snabbt föränderliga digitala världen är ett heltidsjobb – bokstavligen. Det är lika snårigt som att hålla sig 100% ajour inom ekonomi. Traditionen att ta hjälp av en extern revisor eller redovisningsbyrå är mer etablerad. Ofta betraktas de mer eller mindre som en del av organisationen. Vi önskar att fler förstod hur en extern marknadsfunktion kan både förbättra resultaten av marknadsföringen, effektivisera arbetet och avlasta medarbetarna internt. 

Hör av dig så berättar vi mer