OM OHAPPA

Vi gör marknadschefer till hjältar

Några av de kunder vi samarbetar med

Setra

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag som förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar. Erbjudandet består av klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Företaget levererar också bioprodukter för produktion av bland annat värme, energi och pappersmassa. I Setras sågverk och hyvlerier runt om i Sverige bearbetas tall och gran till bland annat konstruktionsvirke, trägolv, trall, ytterpanel och en mängd andra trävaror du hittar i bygghandeln. Exporten av sågade trävaror står för två tredjedelar av företagets omsättning på omkring 4 miljarder.

ohappa AB och Setra ett inledde under 2015 ett kommunikationsstrategiskt samarbete med bland annat varumärkespositionering och målgruppsanalys. Arbetet startade med en audit, en genomgång av befintligt kommunikationsmaterial samt företagets webbsida och övriga digitala kanaler. För att stärka kundperspektivet och förtydliga den interna bilden av företagets kommunikation genomfördes parallellt en kund-och självbildsundersökning tillsammans med en undersökningspartner (Marknadskraft). Med utgångspunkt från resultatet i undersökningen och övrigt arbete togs en önskad varumärkesposition fram. Arbetet resulterade i en kommunikationsstrategi som antogs av Setra under hösten 2015. Samarbetet pågår nu med en implementering av strategin, främst gällande kommunikation i de digitala kanalerna. 

– Jag uppskattar ohappas förmåga att kombinera strategisk höjd med ett konkret och resultatinriktat sätt att jobba. Affärstänk och kundnytta är centralt för dem, vilket har haft stor betydelse i vårt strategiarbete.

Lotta Löwhagen Lundberg, HR- och Kommunikationsdirektör Setra Group

 

Hexatronic

Den svenska teknikkoncernen Hexatronic tillverkar och utvecklar fiberbaserade kommunikationslösningar för hela samhällsnätet, från det stora transportnätet ända in till nätverksuttaget i din lägenhet. Den snabbt växande koncernen består av ett flertal operativa bolag, som alla verkar på en global marknad. Koncernens aktie är listad på Nasdaq Stockholm.

Uppdraget inleddes inför koncernens listning på Nasdaq OMX First North och omfattar idag flera områden som löpande digital kommunikation via webbsidor och i sociala kanaler, produkt- och företagskommunikation, trycksaksproduktion och säljstöd.

hexatronic.com
hexatronic.se
hexatronic.no
hexatronicgroup.com

 

SMP Parts

Yrkesstoltheten och erfarenheten lyser starkare än svetslågorna när man går igenom verkstaden på SMP Parts. Efter över 30 år i branschen vet SMP hur man tillverkar redskap för grävmaskiner och grävlastare, byggda för att tåla tuffa nordiska förhållanden. Exportfokuset är stort för SMP, som idag har återförsäljare i sju länder. Resan har bara börjat och ambitionen att utvecklas är tydlig.

I början av 2014 inleddes ett samarbete mellan ohappa och SMP som innebär ett helhetsgrepp på bolagets marknadskommunikation, både digital och print. Med ett genomgående nytt grafiskt manér, responsiv webb, nyproducerade produkt- och imagebilder och digitala kampanjer är SMP Parts idag en aktör med stärkt profilering som ständigt ökar sin tillgänglighet och närvaro i digitala medier.

smpparts.com

 

Huddig

Huddig AB utvecklar och tillverkar midjestyrda grävlastare på eget chassi. Utrustad med rätt redskap kan en HUDDIG utföra avancerade arbetsmoment som annars kräver en hel rad av fordon och maskiner - idealiskt för arbeten på järnväg, i trånga miljöer eller svår terräng. Huddig AB har dotterbolag i Finland samt återförsäljare i USA och Europa.

ohappa är helhetsleverantör av nationell och internationell marknadskommunikation, produktlansering och säljstöd, pressarbete och en stor digital närvaro. En viktig del i uppdraget är genomförandet av den produktstrategi som präglar hela företagets kommunikation – City, Cable och Rail. Koncepten har gjort Huddigs erbjudande tydligare och mer relevant för kunder i olika branscher. 

huddig.com

 

BRUKS

BRUKS Mobile Chippers konstruerar, tillverkar och säljer mobila flishuggar till ett stort antal länder i Europa och övriga världen. Med över 40 år i branschen och en egenutvecklad huggteknik är BRUKS flishuggar världsledande när det kommer till fliskvalitet och hög effektivitet.

ohappa har sedan hösten 2014 uppdraget att stödja BRUKS i marknadsföringen och lanseringen av en ny högkapacitetshugg, BRUKS 1006, som kan flisa hela träd upp till 60 cm i diameter. Uppdraget innebär arbete med film, säljstödjande material, annonser, press- och produktinformation.

Lanseringen av BRUKS 1006 pågår för fullt och en lastbilsmonterad demomaskin visas på mässor i Sverige och Europa.

Bruksmobile.com
Bilder och produktinfo
Film från lanseringsevent BRUKS 1006

 

IGGESUND FOREST

Iggesund Forest är Skandinaviens största tillverkare av svärd till det mekaniserade skogsbruket. De har gjort sig kända för att ha skördarföraren i fokus och lägger stor vikt vid att ta fram lösningar och produkter som tillmötesgår kundens behov. Iggesund Forest har all utveckling och tillverkning i det egna företaget vilket möjliggör en stor flexibilitet och snabb kommunikation. Sedan 2011 är Iggesund Forest en del av koncernen Olofsfors AB vilka har säte i Nordmaling, Västerbotten. 

Samarbetet mellan ohappa och Iggesund Forest inleddes under våren 2016 inför lanseringen av en ny serie av maskinsvärd – Blue Line. I uppdragets start satte vi tillsammans konceptet och strategin för lanseringen för att i nästa steg producera marknadsföringsmaterialet. Nu fortsätter arbetet med att marknadsföra Blue Line på marknader i flertalet länder.

iggesundforest.se

 

A-Assistans

Dygnet runt, året om, får kunder över hela Sverige stöd i vardagen av någon av A-Assistans 500 personliga assistenter. Ambitionen är att ge kunderna möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att utforma assistansen utifrån deras egna villkor. Stor delaktighet och insyn i assistansen är en självklarhet för kunderna hos A-Assistans.

Sedan november 2009 fungerar ohappa som A-Assistans externa marknadsavdelning. I det uppdraget ingår strategisk rådgivning, planering och genomförande av företagets större marknadsaktiviteter och varumärkeskampanjer i print och digitala media.

a-assistans.se

 

Voith

Voith Turbo Safeset AB i Hudiksvall är världsledande inom säkerhetskopplingar för processindustrin. Företaget ingår i den tyska koncernen Voith GmbH med över 40 000 anställda runt om i världen. 95% av produktionen går på export och kunderna finns inom vitt skilda branscher som exempelvis stål, off shore, återvinning, transport och gruvindustri. Voith Turbo Safeset befinner sig i ett expansivt skede och just nu pågår en kraftfull satsning mot nya marknader.

I uppdraget ingår strategisk planering av marknadskommunikation samt produktion av överenskommet material. ohappa fungerar som en lokal partner som i nära samarbete med marknadsavdelningen i Hudiksvall och ansvarig inom Corporate Design i Tyskland producerar säljstöd i både tryckt och digitalt format. Koncernspråket är engelska. 

voith.se
Produktsida voith.com
Animation SafeSet

 

Hudiksvalls Näringslivs AB

Målet är att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i Hudiksvalls kommun. Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) är Hudiksvalls kommuns näringslivsbolag. De erbjuder tjänster för alla som vill starta, utveckla eller etablera ett företag i kommunen. Uppdraget är att utveckla näringslivet och verka för ett gott företagsklimat. 

Sedan hösten 2013 så är ohappa HNAs reklambyrå. I vårt uppdrag ingår såväl strategisk som taktisk marknadsplanering samt genomförande av större marknadsaktiviteter. Hösten 2013 producerade vi en helt ny webbsida åt HNA. Den fungerar nu som bas för företagets övriga kommunikation. Vi har tagit fram en ny grafisk form för företaget som därefter har implementerats i både digitala media och print. 

hna.se