Tidigare kundcase

KC 1270X600 2

Ny webbsida, samt bild- och textproduktion för Kontorscenter

ohappa fick i uppdrag av Kontorscenter att arbeta fram en webbsida i syfte att öka den allmänna kännedomen om företaget och verksamheten. Vidare omfattade uppdraget en digital strategi, utveckling av företagsidentitet och varumärke samt bild- och textproduktion.

Läs mer
KC 1270X600 2

Ny webbsida, samt bild- och textproduktion för Kontorscenter

ohappa fick i uppdrag av Kontorscenter att arbeta fram en webbsida i syfte att öka den allmänna kännedomen om företaget och verksamheten. Vidare omfattade uppdraget en digital strategi, utveckling av företagsidentitet och varumärke samt bild- och textproduktion.

Läs mer

Edugrade - Företagsnamn och varumärke

Hexatronic Group förvärvade det kommunala bolaget Iftac och bredbandsutbildningsföretaget ICT Education med ambitionen att utveckla sitt affärsområde inom utbildning. Utbildningsbolagen har efter förvärvet behållit sin egen identitet och sitt oberoende i förhållande till koncernen, under namnet Edugrade, och har idag verksamhet på den svenska och norska marknaden.

Läs mer
Edugrade 1270X600 1
Edugrade 1270X600 1

Edugrade - Företagsnamn och varumärke

Hexatronic Group förvärvade det kommunala bolaget Iftac och bredbandsutbildningsföretaget ICT Education med ambitionen att utveckla sitt affärsområde inom utbildning. Utbildningsbolagen har efter förvärvet behållit sin egen identitet och sitt oberoende i förhållande till koncernen, under namnet Edugrade, och har idag verksamhet på den svenska och norska marknaden.

Läs mer
Bruks 1270X600

Bruks Siwertell - Webbsida

I slutet av 2016 fick vi i uppdrag att utveckla en ny webbsida för företaget Bruks. Mitt i processen genomfördes ett antal organisationsförändringar, och det bestämdes att BRUKS skulle gå samman med bolaget Siwertell och bilda koncernen Bruks Siwertell Group AB. I och med det ändrades vårt uppdrag från att göra en webbsida för ett enskilt bolag till att leverera en avancerad webbportal för en ny koncern med nio olika varumärken i gruppen.

Läs mer
Bruks 1270X600

Bruks Siwertell - Webbsida

I slutet av 2016 fick vi i uppdrag att utveckla en ny webbsida för företaget Bruks. Mitt i processen genomfördes ett antal organisationsförändringar, och det bestämdes att BRUKS skulle gå samman med bolaget Siwertell och bilda koncernen Bruks Siwertell Group AB. I och med det ändrades vårt uppdrag från att göra en webbsida för ett enskilt bolag till att leverera en avancerad webbportal för en ny koncern med nio olika varumärken i gruppen.

Läs mer

Ny webbsida åt Monitor ERP Systems

I början av 2018 hörde Monitor av sig till ohappa. De ville bygga om sin webbsida men ville ha extern hjälp att sätta struktur/innehåll, ta fram förslag på grafisk form samt utveckla moduler till webbsidan. Önskemålet från Monitor var att de själva skulle kunna bygga sin webbsida utifrån färdiga moduler med olika funktioner och grafisk utformning.

Läs mer
Monitor Webb 1270X600
Monitor Webb 1270X600

Ny webbsida åt Monitor ERP Systems

I början av 2018 hörde Monitor av sig till ohappa. De ville bygga om sin webbsida men ville ha extern hjälp att sätta struktur/innehåll, ta fram förslag på grafisk form samt utveckla moduler till webbsidan. Önskemålet från Monitor var att de själva skulle kunna bygga sin webbsida utifrån färdiga moduler med olika funktioner och grafisk utformning.

Läs mer
Rekryteringstaget 1270X600 3

Marknadsföring till Rekryteringståget

ohappa fick våren 2018 i uppdrag att ansvara för marknadsföringen av satsningen Rekryteringståget.

Läs mer
Rekryteringstaget 1270X600 3

Marknadsföring till Rekryteringståget

ohappa fick våren 2018 i uppdrag att ansvara för marknadsföringen av satsningen Rekryteringståget.

Läs mer

Strategiskt varumärkesarbete och ny webbsida till Eco Log

I början av 2017 fick ohappa i uppdrag att utveckla en ny webbsida åt Eco Log i Söderhamn. Arbetet inleddes med ett antal strategiska diskussioner kring varumärke och positionering som ohappa planerade och processledde.

Läs mer
Ecolog 1270X600 1
Ecolog 1270X600 1

Strategiskt varumärkesarbete och ny webbsida till Eco Log

I början av 2017 fick ohappa i uppdrag att utveckla en ny webbsida åt Eco Log i Söderhamn. Arbetet inleddes med ett antal strategiska diskussioner kring varumärke och positionering som ohappa planerade och processledde.

Läs mer
Halsingegardar 1270X600 2

Kommunikationsstrategi och magasin till Hälsingegårdar

Projektet Samverkansbryggan har som uppdrag att samordna och organisera arbetet mellan de olika involverade aktörerna i Världsarvet Hälsingegårdar. ohappa har på uppdrag av projektet arbetat med strategisk kommunikation och i samarbete med formgivaren Carl Anders Skoglund producerat ett magasin som nominerats till Svenska Designpriset.

Läs mer
Halsingegardar 1270X600 2

Kommunikationsstrategi och magasin till Hälsingegårdar

Projektet Samverkansbryggan har som uppdrag att samordna och organisera arbetet mellan de olika involverade aktörerna i Världsarvet Hälsingegårdar. ohappa har på uppdrag av projektet arbetat med strategisk kommunikation och i samarbete med formgivaren Carl Anders Skoglund producerat ett magasin som nominerats till Svenska Designpriset.

Läs mer

Lansering av Monitor G5

I slutet av 2015 blev ohappa kontaktade av Monitor som berättade att de hade något väldigt stort på gång. Hösten 2016 skulle de lansera nästa generations affärssystem. ohappa fick förtroendet att ta fram en konceptidé, ett namn och en logotype till systemet inför lanseringen.

Läs mer
Monitor G5 1270X600 3
Monitor G5 1270X600 3

Lansering av Monitor G5

I slutet av 2015 blev ohappa kontaktade av Monitor som berättade att de hade något väldigt stort på gång. Hösten 2016 skulle de lansera nästa generations affärssystem. ohappa fick förtroendet att ta fram en konceptidé, ett namn och en logotype till systemet inför lanseringen.

Läs mer
Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Kan vi hjälpa er med något?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait