Bruks Siwertell - Webbsida

Kund: Bruks Siwertell Kategori: #Design #Utveckling

I slutet av 2016 fick vi i uppdrag att utveckla en ny webbsida för företaget Bruks. Mitt i processen genomfördes ett antal organisationsförändringar, och det bestämdes att BRUKS skulle gå samman med bolaget Siwertell och bilda koncernen Bruks Siwertell Group AB. I och med det ändrades vårt uppdrag från att göra en webbsida för ett enskilt bolag till att leverera en avancerad webbportal för en ny koncern med nio olika varumärken i gruppen.

 

 

 

Brukssiwertell Color RGB

Bruks Siwertell är en koncern som tillhandahåller ett komplett utbud av produkter, system och tjänster för företag över hela världen som hanterar torr bulk. Koncernen består av följande varumärken: BRUKS, Siwertell, Mowi, Moheda, V-Kran, Forest Källefall, The Belt Conveyor och Bruks Mobile Chippers.

Bruks 1270X600

Önskemålet från kund var att positionera BRUKS SIWERTELL som en stor global aktör med mycket muskler, bred produktportfölj och lösningar för flera olika verksamhetsområden. Samtidigt skulle koncernens olika varumärken ha sin egen plats på webbsidan så att deras respektive kunder kunde hänvisas dit och känna igen sig.

Vi inledde det nya webbprojektet med en heldagsworkshop där hela webbteamet från BRUKS deltog. Deltagarna i gruppen kom från Sverige, USA, Tyskland och Litauen. Vi presenterade våra skisser och den struktur vi arbetat fram och därefter diskuterade gruppen vilket innehåll som behövdes tas fram.

ohappa projektledde webbarbetet och via veckovisa avstämningsmöten via Skype med det internationella webbteamet från BRUKS kom vi framåt i processen. Utifrån de nya förutsättningarna gjorde ohappa om skisserna, justerade strukturen och utvecklade sidan.

När sidan var klar fyllde vi den med innehåll (texter och bilder) som kunden själv producerat.Sidan som byggdes är responsiv och mobilanpassad, den innehåller en avancerad filtreringsfunktion för koncernens samtliga produkter och tillbehör och det finns möjlighet att visa upp relaterade produkter/nyheter/events etc under respektive produkt. Varje varumärke har sin egen sektion på webben anpassad för just deras verksamhet.

Såväl kunder som leverantörer och medarbetare har uppskattat vår nya webbsida. Arbetet med att ta fram webbsidan gjordes under en period då koncernen genomgick flera större förändringar och jag är ytterst tacksam för den flexibilitet och professionalism som ohappa visat under arbetets gång.

Peter T Jonsson

Koncernchef

Bruks Siwertell Group

Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Behöver ni hjälp med en ny webbsida för ert företag?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait