Lanseringsevent för Eco Log Swedens nya skogsskördare

Kund: Eco Log Sweden AB Kategori: #Varumärke & Strategi Producerat: 2016

Torsdagen den 28 april 2016 lanserade företaget Eco Log Sweden sin nya serie skogsskördare vid ett stort event på fabriken i Söderhamn. Drygt 130 personer deltog på eventet. Förutom medarbetare från Eco Log i Sverige fanns även media, företagets internationella återförsäljare och servicelämnare från Sverige på plats. Några månader tidigare hade ohappa fått förtroendet att ta fram konceptet för eventet och därefter ansvara för projektledningen.

Ecologlogotype Bright Background

Eco Log tillverkar och säljer effektiva skogsmaskiner för det hållbara skogsbruket. Sedan 1965 har Söderhamn varit tillverkningsort för skogsmaskiner, när dåvarande Kockums startade sin produktion i lokalerna, medan namnet Eco Log kom för drygt ett decennium sedan.

Ecolog Lansering 1270X600 5

Konceptidé och skisser
ohappas uppdrag inleddes med att vi arbetade fram en konceptidé. Utifrån budskapet ”Forestry of Tomorrow” skissade vi ut hur lokalerna skulle utformas och utsmyckas. Vi tog dessutom fram förslag på hur eventet skulle genomföras och vad det skulle innehålla (mat, aktiviteter, underhållning osv). När konceptet var satt och kunden godkänt förslag på genomförande anlitade ohappa underleverantörer för eventbyggnation, ljus & ljud, underhållning, catering och servering.

Ecolog Lansering 1270X600 2

Projektledning
ohappa ansvarade för den övergripande projektledningen av eventet. Det innebar att projektledaren på ohappa var den som utifrån överenskommen budget skötte detaljplanering i nära samarbete med kund samt samordnade och höll kontakt med alla underleverantörer. Projektledaren på ohappa hade regelbundna avstämningar med kund inför eventet samt var på plats och arbetade under eventet.

Ecolog Lansering 1270X600 6

Grafisk produktion
ohappa formgav och tog fram original till ett antal vepor som användes under eventet. Övriga trycksaker tog kunden fram själv.

Ecolog Lansering 1270X600 1

Filmproduktion
Kunden ville ta fram en film om den nya skördarserien inför eventet. ohappa fick i uppdrag att ta fram ett manus till filmen. Efter att kunden godkänt manus anlitade ohappa filmfotografer som filmade. ohappa deltog vid filminspelningen samt stod för allt efterarbete som klippning och redigering. Filmen visades upp för gästerna under eventet samt spreds efter eventet via Eco Logs digitala kanaler.

The cooperation with ohappa worked smoothly and we really liked their ideas and professionalism. The result was highly appreciated by all our guests and we were proud of the introduction event of our new harvester range.

Philippe Wion

Sales & Marketing Director

Eco Log Sweden AB

Ecolog Lansering 1270X600 7

PR
ohappa skrev ett pressmeddelande samt sammanställde därefter pressmappar med bilder, logotyper, broschyrer och faktablad. Vi bistod med presslistor samt skötte kontakten med lokala media.

Ecolog Lansering 1270X600 3

Resultat
Eventet genomfördes enligt plan och blev både välbesökt och uppskattat av gästerna. 7 journalister från både internationell och nationell branschpress fanns på plats tillsammans med lokalpress för att bevaka lanseringen.

Ecolog Lansering 1270X600 4
Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Kan vi hjälpa er med event eller möten?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait