Strategiskt varumärkesarbete och ny webbsida till Eco Log

Kund: Eco Log Sweden AB Kategori: #Varumärke & Strategi #UX #Design #Utveckling Producerat: 2017

I början av 2017 fick ohappa i uppdrag att utveckla en ny webbsida åt Eco Log i Söderhamn. Arbetet inleddes med ett antal strategiska diskussioner kring varumärke och positionering som ohappa planerade och processledde.

 

 

Ecologlogotype Bright Background

Eco Log tillverkar och säljer effektiva skogsmaskiner för det hållbara skogsbruket. Sedan 1965 har Söderhamn varit tillverkningsort för skogsmaskiner, när dåvarande Kockums startade sin produktion i lokalerna, medan namnet Eco Log kom för drygt ett decennium sedan.

Ecolog 1270X600 1

Bakgrund
Önskemålet från kunden var en webbsida som på ett tydligt sätt visade upp de produkter och tjänster företaget säljer men också att sätta varumärket Eco Log på kartan.

Ecolog 1270X600 3

Uppdrag
Innan arbetet med webbsidan inleddes fick ohappa i uppdrag att planera och hålla i ett antal workshops med nyckelpersoner från företaget där varumärke och positionering diskuterades. Med resultaten från dessa som grund tog ohappa därefter fram ett uppdaterat grafiskt koncept för ”Nya Eco Log” och en helt ny webbsida.

Ecolog 1270X600 2

Lösning
Den nya responsiva och mobilanpassade webbsidan arbetades fram under några månaders tid och fick ett modernt grafiskt uttryck, en logisk struktur och fylldes därefter med ett genomtänkt och relevant innehåll. Målet med den nya webbsidan var att stärka varumärket och underlätta Eco Logs försäljning.

Den nya webbsidan och ”Nya Eco Log” lanserades i samband med mässan Elmia Wood i juni 2017. Till den mässan bistod vi kunden med stöd i framtagandet av vepor, roll-ups, annonser och trycksaker i en ny design.

Inför lanseringen skickades information om tankarna bakom ”Nya Eco Log” ut till samtliga medarbetare på Eco Log samt deras återförsäljare och servicelämnare. Webbsidan presenterades också internt för medarbetarna innan den lanserades publikt.

Ecolog 1270X600 4

Resultat
Den nya webbsidan har fått ett väldigt positivt mottagande av såväl kunder som medarbetare och trafiken till webbsidan har ökat markant.

Tack vare klockren kommunikation och leveranser av hög kvalitet i rätt tid har ohappa varit en trygg partner i detta viktiga samarbete.

Mats Gustafsson

Marknadsföringschef

Eco Log

Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Kan vi hjälpa er med er varumärkesstrategi?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait