Edugrade - Företagsnamn och varumärke

Kund: Edugrade Kategori: #Varumärke & Strategi #Design Producerat: 2019

Utbildningsbolagen Iftac och ICT Education har efter Hexatronics Groups förvärv behållit sin egen identitet och sitt oberoende i förhållande till koncernen, under namnet Edugrade, och har idag verksamhet på den svenska och norska marknaden.

Uppdrag
Ohappas uppdrag bestod av att tillsammans med koncernens marknadschef och dåvarande VD för respektive bolag arbeta fram ett namn för varumärket / kommande bolag, vilket skulle vara gångbart på den internationella marknaden. Vidare omfattade uppdraget att arbeta fram förslag och original för logotyp och en varumärkesplattform, samt planera och verkställa kommunikation och marknadsföring i både digitala och traditionella kanaler.

Resultat
Valet av namn föll efter ett intensivt arbete på Edugrade, ett namn som i sin karaktär refererar till utbildning. Första delen ”Edu ”refererar till Educatio (utbildning på latin) och den senare delen ”grade” till betyg, gradering, som en beskrivning av att kompetenshöjning, utbildning och certifiering sker steg för steg.

Varumärket är idag registrerat på nationell nivå och EU-nivå.
www.edugrade.com

 

Edugrade Logo

Edugrade, en del av Hexatronic Group AB, är en oberoende utbildningsanordnare som erbjuder högkvalitativ teoretisk och praktisk utbildning och handledning inom strategi, projektledning, planering, byggande, drift och underhåll av fiberoptiska nät.

Edugrade 1270X600 1

Namnsättningen av bolaget startades i workshopform med den tydliga målsättningen att hitta ett unikt och kort namn som i sin uppbyggnad beskrev verksamheten och var enkelt att uttala på flera olika språk. Tydliga kopplingar skulle finnas till utbildning utan att signalera begränsningar till branscher eller ämnesområden, exempelvis IT, bredband etc.

Graden av tillgängliga domäner på global nivå var också viktiga underlag för vägval och beslut i arbetsgruppen. Bolagens ledningsgrupper och styrelser var också involverade i beslutet. Alternativen att behålla något av de befintliga namnen utvärderades också, med hänsyn till att båda bolagen var välkända och etablerade på den svenska marknaden.

Vi är jättenöjda med resultatet. Både namnbytet och den nya profilen har inneburit ett lyft för verksamheten. Nu har vi ett fräscht formspråk som skiljer oss från konkurrenterna och bygger stolthet i företaget.

Erik De Pablos

VD

Edugrade AB

Edugrade 1270X600 2

Utbildningsbranschen har ett brett och spretigt formspråk och företagen i branschen har valt vitt skilda vägar när de profilerat sig. Med andra ord framträdde många formmässiga möjligheter.

Med input från en analys av konkurrenters profilering och ett strategiskt arbete kring bland annat vision, värderingar och målsättning i bolaget togs en rad logotypförslag fram och utvärderades. Snirkliga och klassiska former valdes bort och istället föll valet på modernt lätt formspråk med färger som tydligt skilde sig från konkurrenternas.

Edugrade 1270X600 4

Logotypens symbol valdes med omsorg och designades för att illustrera att kunskap är flerdimensionell och byggbar, dvs grundkunskaper leder till nya nivåer.

Grundformen på symbolen är kvadratisk för att kunna användas på många sätt, bland annat för användning som profilbild i sociala medier. Två huvudsakliga logotypvarianter togs fram för att passa olika syften och formytor – en kvadratisk/stående med stor symbol och en mer liggande med symbol till vänster.

Edugrade 1270X600 3

En tillhörande grafisk manual och mallar för officematerial, broschyrer, rollups, etc. togs fram. Tillämpning finns idag i ett flertal kanaler såsom mässmaterial, webbsida, sociala medier, trycksaker, film, etc.

Samverkan med ohappa i den kreativa process som ett namn- och logotypbyte innebär var värdefull för oss i arbetsgruppen. deras erfarenhet och formmässiga höjd var avgörande för resultatet.

Magnus Angermund

Marknadschef

Hexatronic Group

Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Behöver ni hjälp med er varumärkesstrategi?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait