Kommunikationsstrategi och magasin till Hälsingegårdar

Kund: Hälsingegårdar Kategori: #Varumärke & Strategi #Grafisk Produktion

2012 utsågs sju hälsingegårdar av Unesco till världsarvsgårdar. Förutom de sju världsarvsgårdarna finns ett fyrtiotal gårdar öppna för besökare under sommaren. Många aktörer samverkar för att göra världsarvet tillgängligt för besökare. Genom världsarvsförklaringen får hela världen möjlighet att ta del av Hälsinglands enastående inrednings- och byggnadskultur. Projektet Samverkansbryggan har som uppdrag att samordna och organisera arbetet mellan de olika involverade aktörerna i Världsarvet Hälsingegårdar.

 

 

HG LOGOTYP FINAL

Magasin Hälsingegårdar finansieras av Hälsinglands kommuner. Syftet är att levandegöra kulturarvet och visa vad besökare har möjlighet att uppleva runt om i landskapet.

Uppdrag
ohappa har på uppdrag av projektet arbetat med strategisk kommunikation och i samarbete med formgivaren Carl Anders Skoglund producerat ett magasin som nominerats till Svenska Designpriset. Det strategiska arbetet har legat till grund både för magasinet och för ett medvetet arbete med att skapa stor spridning i andra kanaler, exempelvis sociala medier, webbsidor och evenemang.

Magasinet fungerar alltså inte bara som en tryckt produkt, utan fyller en strategisk funktion för Världsarvet Hälsingegårdar. Syftet är att alla samverkansaktörer ska kunna använda innehållet i sina kanaler, samtidigt som det blir enhetligt, snyggt och välplanerat.

I projektet Samverkansbryggan är vårt huvuduppdrag samverkan och organisering, men vi insåg snabbt att det var genom att jobba med kommunikation som strategisk nyckel vi kunde närma oss de frågorna. I samarbetet med ohappa har vi utvecklat det strategiska tänket och tillämpat det i magasinet. Vi har varit en stor redaktion som hjälpts åt med olika delar men via samarbetet med ohappa och Carl Anders Skoglund kunde vi nå en helt ny nivå på formgivning, bildspråk och helhetstänk, säger Charlotta Netsman, som varit huvudredaktör för magasinet och ansvarig för projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar, som tillsammans med Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg står bakom magasinet.

Halsingegardar 1270X600 2

Resultat
Magasinet innehåller allt från stora reportage till värdefull information om hälsingegårdar att besöka. Det har fått väldigt fint mottagande överallt. Tack vare det medvetna och fokuserade kommunikationsarbetet har spridningen av budskap och aktiviteter och nått ut till fler och nya målgrupper jämfört med tidigare.

Det strategiska arbetet fortgår och utvecklas i samverkan med involverade aktörer. Syftet är att skapa ett material som underlättar för dem som ska arbeta med kommunikation kring Världsarvet Hälsingegårdar. När många samverkar kring ett ämne är det särskilt viktigt att tydliggöra ansvarsområden och arbetsflöden i kommunikationsarbetet.

Mer om Världsarvet Hälsingegårdar.

Halsingegardar 1270X600 1

Hela redaktionen samlad:

Bakre raden från vänster: Melanie Platzgummer, Bollnäs kommun, Elisabeth Eriksson, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, Carl Anders Skoglund, Carl Anders Skoglund Design, Anna Westberg Engman, ohappa.

Främre raden från vänster: Lena Landström, Länsstyrelsen Gävleborg, Annica Nordlander, ohappa, Anna-Karin Ferm, Region Gävleborg, Charlotta Netsman, projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar, Evelina Envall, projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar.

Åsa Malmström, projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar och Camilla Wengelin, Region Gävleborg ej med på bild.

ohappa har tagit stort ansvar och varit lyhörda för de utmaningar vi står inför. De har verkligen förstått vår situation och på ett värdefullt sätt bidragit med sin kunskap och erfarenhet av marknadsföring och kommunikation.

Charlotta Netsman

Huvudredaktör och projektansvarig

Samverkansbryggan Hälsingegårdar

Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Behöver ni hjälp med er kommunikationsstrategi?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait