Marknadsföring till Rekryteringståget

Kund: Hudiksvalls Näringslivsbolag AB Kategori: #Varumärke & Strategi #Grafisk Produktion #Design #UX #Utveckling #Koncept Producerat: 2018

ohappa fick våren 2018 i uppdrag att ansvara för marknadsföringen av satsningen Rekryteringståget.

Hna

Hudiksvalls Näringslivs ABs uppdrag är att utveckla näringslivet i kommunen och verka för ett gott företagsklimat med målet att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning.

Bakgrund
Visionen för Hudiksvalls kommun är att vara 50 000 invånare år 2050. Det innebär att ytterligare 15 000 personer ska välja att flytta hit under de kommande trettio åren. En förutsättning för att visionen ska kunna bli verklighet är att kommunen kan erbjuda intressanta jobb, attraktivt boende och en fin livsmiljö. Många lokala företag behöver anställa personer med nyckelkompetens för att växa och vara fortsatt framgångsrika. För att bistå det lokala näringslivet i deras jakt på rätt kompetens samt bidra till ökad inflyttning till Hudiksvalls kommun tog Hudiksvalls Näringslivsbolag initiativet till satsningen Rekryteringståget. Evenemanget gick ut på att fylla ett abonnerat tåg från Stockholm till Hudiksvall med potentiella inflyttare/hemvändare, visa upp Hudiksvall under en eftermiddag samt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare på en rekryteringsmässa på plats i Hudiksvall.

Beskrivning av uppdraget
ohappa fick våren 2018 i uppdrag att ansvara för marknadsföringen av satsningen Rekryteringståget. I vårt uppdrag ingick att ta fram en logotyp och ett grafiskt koncept för evenemanget, definiera målgrupper, ta fram en kommunikationsstrategi samt en aktivitetsplan, designa och utveckla en webbsida, ta fram och genomföra kampanjer i sociala medier, ta fram manus och idéer till informationsfilmer om deltagande företag samt ta fram innehåll (skriva texter & välja ut bilder) till såväl webb som sociala medier.

Rekryteringstaget 1270X600 2

Kommunikationsstrategi

Då Rekryteringståget var ett helt nytt evenemang behövde vi först och främst skapa kännedom om och intresse för evenemanget lokalt för att locka företagen på orten att gå med som samarbetspartners. Steg två var att locka folk att åka med på tåget/delta på mässan. Då budgeten var relativt begränsad krävdes uppfinningsrikedom för att på ett så smart och kostnadseffektivt sätt som möjligt nå ut till de utvalda målgrupperna. Med undantag för några annonser i lokaltidningen samt en liten monter på Hudikkalaset valde vi nästan uteslutande digital marknadsföring för evenemanget för att kunna mäta effekt och arbeta agilt.

För att nå ut brett lokalt använde vi oss av redan befintliga kommunikationskanaler med många följare exempelvis kommunens-, näringslivsbolagets- och destinationsbolagets webbsidor och sociala medier. Vi använde oss av några av stadens ambassadörer bland andra tidigare Ericsson chefen Hans Vestberg, Glada Hudik-teaterns ledare Pär Johansson och kläddesignern Frida Jonsvens för att nå ut och skapa engagemang.

För att nå ut till relevanta målgrupper valde vi att använda lokalbefolkningen för att nå ut till personer med geografisk eller emotionell koppling till orten. Dessutom tillhandahöll vi digitala kit till de deltagande företagen som de använde i sina egna kanaler för att nå ut till personer som var uppenbart intresserade av dem.

Parallellt med detta använde vi Rekryteringstågets egna kanaler (webb och sociala medier). Vi gjorde en kommunikationsplan och förpublicerade sedan flera inlägg i veckan som vi annonserade på under sommaren. Här presenterade vi löpande info om evenemanget, de utställande företagen samt artiklar med personer som redan valt att flytta till Hudiksvall.

Rekryteringstaget 1270X600 3

Webbdesign

Som navet för all kommunikation kring eventet utformades en informativ och funktionell webbsida med en matchningsfunktion. Personer som var intresserade av att åka med på Rekryteringståget kunde som steg ett skicka in en intresseanmälan. Som steg två – och för att få köpa en biljett till tåget – fick personen lägga upp sin personliga profil med utbildning, kompetens och arbetslivserfarenhet samt ange vilka tjänster hen var intresserad av. Dessa uppgifter matchades sedan med de kompetenser de lokala företagen efterfrågade. Utställande företag fick tillgång till personernas personliga profiler och kunde kontakta dessa i förväg inför evenemanget och boka in tid för möte etc. På webben publicerades löpande information om evenemanget, presentation av de utställande företagen i text och filmer samt nyheter.

Rekryteringstaget 1270X600 1

Grafisk form

ohappa tog fram en logotype och satte en grafisk form för evenemanget. Den grafiska stilen skulle skilja sig från Näringslivsbolaget för att få en egen identitet.

Innehållsproduktion

För att hålla en röd tråd och samma tonalitet genom alla kommunikation skrev ohappa merparten av alla texter till Rekryteringståget webbsida och sociala kanaler. Vi valde även ut och anpassade samtliga bilder som användes i kommunikationen.

Rekryteringstaget 1270X600 4

Filmproduktion

ohappa anlitades för att ta fram en kortare presentationsfilm om de företag som gått in som guldsponsorer till evenemanget. ohappa tog fram filmidé, gjorde manus och anlitade därefter en fotograf som filmade/redigerade filmerna. Vi deltog vid de flesta filminspelningarna och assisterade fotografen samt intervjuade guldsponsorerna för att kunna skriva en text om respektive företag som användes tillsammans med filmen på webbsidan.

Rekryteringståget 1270X600 5

Kampanjer sociala medier

Evenemanget Rekryteringståget vände sig till personer som kunde tänka sig att flytta till Hudiksvall för att leva, verka och bo här. Vi tänkte att sannolikheten skulle vara högre att personer som redan hade en koppling till orten, så kallade hemvändare, skulle vara intresserade att åka med på Rekryteringståget. Många av kampanjerna i sociala medier handlade om att nå ut till just dem. Ett exempel var en kampanj som arrangerades som en tävling och gick under namnet ”Vem saknar du i Hudiksvall?” och vände sig till lokalbefolkningen i Hudiksvall. De uppmanades att i ord, bild eller film berätta vem de saknade i Hudiksvall och motivera varför de tyckte att hen skulle flytta tillbaka. Varje vecka presenterades att antal vinnare som fick biljetter för två personer till musikfestivalen Hudikkalaset. Räckvidden för kampanjen blev ca 20 000 personer, interaktionen var hög och drygt 150 personer deltog i tävlingen genom att nominera någon de saknade.

Rekryteringståget Facebooksida: https://www.facebook.com/rekryteringstaget/

Resultat

Rekryteringståget anlände till Hudiksvall söndagen den 16 september 2018. Med ombord fanns 110 potentiella hemvändare/inflyttare. Under dagen besökte de Rekryteringsmässan och fick där träffa 28 utställande företag. Mässan hade totalt 600 besökare under dagen. På mindre än tre månader (och mitt i semestertider) och en annonsbudget på 20 000 kr nådde vi ut till drygt 200 000 personer i Rekryteringstågets egna kanaler genom sponsrade inlägg/kampanjer. Antalet följare på Rekryteringståget är idag 630 personer.

En utvärdering som gjordes med tågresenärerna på vägen hem visade att hela 88 procent gav en 5 eller 4 som helhetsbetyg för dagen! Även utställarna var nöjda, drygt 80 procent kan tänka sig att vara med om det blir ett nytt evenemang. En månad efter evenemanget har 4 personer redan fått en anställning och ytterligare 40 % av utställarna har kontakt med personer för eventuella framtida anställningar.

Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Behöver ni hjälp med er varumärkesstrategi?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait