Lansering av Monitor G5

Kund: Monitor ERP Systems AB Kategori: #Design #UX

I slutet av 2015 blev ohappa kontaktade av Monitor som berättade att de hade något väldigt stort på gång. Hösten 2016 skulle de lansera nästa generations affärssystem. ohappa fick förtroendet att ta fram en konceptidé, ett namn och en logotype till systemet inför lanseringen.

Monitor Logo Erp Grad 4 Color Print

Monitor ERP Systems utvecklar, marknadsför och säljer MONITOR - Sveriges främsta affärssystem för tillverkande företag. Systemet säljs internationellt via egna bolag och partners och är översatt till 14 språk.

Monitor G5 1270X600 3

Konceptarbete
Under ett antal veckor i december och januari arbetade ohappa fram några olika konceptidéer. Vi tog även fram skisser för att illustrera hur de olika koncepten skulle tillämpas grafiskt i form av inbjudningar, annonser, vepor, eventdekorationer etc. Vi skrev copytexter och arbetade med logotypen.

Monitor G5 1270X600 1

Resultat
Monitor fastnade för och köpte konceptidén ”Allt är sig likt. Allt är nytt”. Ett koncept som kommunicerar såväl trygghet som nyfikenhet. Som befintlig användare av Monitor ska man känna igen sig i det nya systemet och snabbt kunna börja använda det. Samtidigt ville vi skapa en nyfikenhet hos både befintliga och potentiella kunder kring den nya tekniska plattformen och de 10 000-tals nyheter i det nya systemet. Efter att ohappa presenterat hur konceptet var tänkt att användas så arbetade Monitor vidare med tillämpningen av konceptet och planering av eventet inhouse på Monitor.

Monitor G5 1270X600 2

Lanseringseventet hölls på Stockholmsmässan i slutet av september 2016. Utbildningar i befintliga MONITOR kombinerades med en pampig lansering av MONITOR G5 inför en publik på drygt 1000 personer. Det nya systemet har mottagits väldigt positivt och intresset är stort från såväl befintliga som potentiella kunder.

Läs mer om Monitor på www.monitor.se.

Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Behöver ni hjälp med er nästa konceptidé?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait