Kommunikationsstrategi för Söderhamn NÄRA

Kund: Söderhamn NÄRA Kategori: #Design #Grafisk Produktion #Varumärke & Strategi #Koncept Producerat: 2016

2016 kontaktade Söderhamn NÄRA oss på ohappa då de ville ta nästa steg med sitt varumärke och utveckla kommunikationen, framförallt i de digitala kanalerna.

Logo RGB Original

Söderhamn Nära AB är helägd av Söderhamns kommun och är ett dotterbolag till Söderhamn Stadshus AB. Koncernen tillhandahåller kommunen med vatten och renhållning, IT-drift, elnätverk, kabel-TV, renhållning och mycket mer.

Soderhamn Nara 1270X600

Uppdrag
ohappa tog fram ett förslag på genomförande. Första steget var att genomföra två workshops med nyckelpersoner från företagets olika verksamheter. Syftet var att göra en nulägesanalys och titta på utmaningar och möjligheter, gå igenom och analysera företagets målgrupper och deras behov. Därefter gick vi igenom företagets olika verksamhetsgrenar och diskuterade hur vi med genomtänkt och välplanerad kommunikation kunde bidra till företagets övergripande mål. ohappa planerade, processledde och dokumenterade workshoparna.

Därefter tog ohappa fram en övergripande kommunikationsstrategi och förslag på ett arbetssätt för att involvera fler och skapa bättre förutsättningar för det operativa kommunikationsarbetet.

Rent grafiskt gjorde vi en uppdatering av företagets grafiska profil samt skissade på en ny struktur och layout till företagets webbsida. ohappa fungerade även som rådgivare vad gällde företagets digitala strategi och höll två workshops/utbildningar i sociala medier.

Resultat
Kommunikationsstrategin antogs av Söderhamn NÄRAs ledning vintern 2016. Den ligger idag till grund för företagets såväl strategiska som dagliga kommunikation. Söderhamn NÄRA har implementerat den uppdaterade grafiska profilen i sina kanaler och en ny webbsida utifrån våra skisser lanseras våren 2017. Samarbetet pågår fortfarande.

 

Samarbetet med ohappa har under alla faser fungerat bra. De har lyssnat och förstått vad vi vill få gjort och när vi har varit otydliga med vad vi vill har de hjälpt oss vidare så att vi har nått önskade resultat, och det inom de tidsramar som vi satt upp. Jag vill även framhålla ohappas grafiska kunnande. I vår nya grafiska profilhar formspråket verkligen fått ett lyft och ohappa har haft ett mycket tydligt kundfokus i alla detaljer.

Gunnar Lidén

Kommunikationsansvarig

Söderhamn NÄRA

Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Kan vi hjälpa er med er digitala närvaro?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait