TJÄNSTER

Anlita oss som extern marknadsavdelning eller för enskilda projekt

Strategi & Planering

Med en bra plan får du överblick och ordning på resurser, prioriteringar och resultat

Företagsidentitet & Varumärke

Varumärket bygger ditt företags karaktär och tydlighet i företagets alla kanaler

Produktlansering

Starka koncept och tydlig strategi för effektiva lanseringar som ger konkreta resultat

Mässor & Event – personliga möten

Eventproduktion – från den lilla konferensen till internationellt mässdeltagandet

Webb & Sociala medier

Vi utvecklar responsiva webbsidor och sociala medier och fyller dem med relevant innehåll

Text & Bild – innehållsproduktion

Vi arbetar med innehållsproduktion anpassad för olika kanaler och syften

Film & Animation

Rörlig bild är perfekt när du ska förmedla en nyhet, visa en produkt eller skildra ett event

Trycksaker

Vi producerar alla sorters trycksaker – broschyrer, annonser, storformat, profilprodukter och mässmaterial

Utbildning & Rådgivning

Vi handleder och utbildar dina medarbetare inom sociala medier, marknadsplanering och digitalisering

Employer Branding

Attrahera och behåll rätt kompetens genom ett långsiktigt och genomtänkt arbetsgivarvarumärkesarbete.

Kampanj e-butik

Vi skapar ditt företags e-butik utifrån dina behov, ambitioner och önskningar.