Vänligen vänta medan meddelandet skickas...

TJÄNSTER

Anlita oss som extern marknadsavdelning eller för enskilda projekt

Strategi & Planering

I digitaliseringens tidevarv är det viktigare än någonsin med ordning och reda. Med en bra plan får du överblick och ordning på var du ska lägga dina resurser, vilka delar i marknadsarbetet som är prioriterade och hur du kan följa upp förväntade resultat.

Kär plan har många namn och det finns en uppsjö av smarta benämningar på olika sätt att styra upp marknadsföring och kommunikation. Gemensamt för alla typer av marknadsplanering är att de utgår från företagets affärsplan och mål.

Planer är bäst när de funkar som ramverk och levande dokument som gör nytta i vardagen. Inte när de används på ett fyrkantigt sätt för att detaljstyra och överadministrera.

Vi har bra verktyg som gör att du kan planera på en nivå som passar ditt företag. Börja enkelt, ta hjälp i början och välj sedan själv om du vill fortsätta anlita oss eller göra jobbet själv.

En bra början brukar vara att se över hur strukturen ser ut för att sprida information externt och inom företaget. Har du rätt kanaler för att nå ut till de du vill nå? Nästa steg är att göra en årscykel för företaget, där du plottar in viktiga datum och händelser och sedan ser du över vilka resurser du förfogar över och sätter upp tuffa men rimliga mål.

Vi brukar rekommendera de flesta företag att börja med en dags genomgång av målsättning, affärer och målgrupper och företagets digitala struktur.

 

 

Kommunikationsstrategi

Med en kommunikationsstrategi har du något att hålla i när det blåser. Den är ett kortfattat dokument som anger riktningen för de som ska jobba med kommunikation på olika sätt i företaget.

Kommunikationsstrategin berättar vilka övergripande budskap, kanaler och målgrupper som är prioriterade och hur företaget ska utveckla sin kommunikation, både internt och externt.

Med hjälp av strategin tar man sedan fram en kommunikations- och/eller marknadsplan och en aktivitetsplan som används i det dagliga arbetet.

Marknads- och aktivitetsplanering

En genomarbetad marknadsplan gör att du får en bra överblick av nuläget, men också en tydlig bild av möjligheterna framåt.

Planen skapar förutsättningar för att göra marknadsaktiviteter som tar ditt företag i vald riktning, kommunicerar med rätt målgrupper och med relevant innehåll via de kanaler som ger bäst effekt, vilket sparar både tid och pengar. 

Vi hjälper dig att ta fram en marknadsplan som ger överblick och struktur. Olika företag har olika behov och kanske har du redan kommit en bit på väg och behöver komma igång med att budgetera och resurssätta konkreta aktiviteter och händelser i företaget. Är grunden lagd rekommenderar vi dig en aktivitetsplanering, som utgår från företagets årscykel.

Kontakta oss och berätta om behoven och läget i ditt företag, så hjälper vi dig att ta nästa steg.

Affärstyper, målgrupper och digital struktur

Ett bra första steg för att få fart på marknadsplaneringsarbetet.

Under en dags workshop går vi igenom företagets vanligaste affärstyper och huvudsakliga målgrupper. Vi ser också över hur de digitala kanalerna kan avlasta och förenkla affärsprocessen. Resultatet är en dokumentation med förslag till vilka målgrupper och kanaler som företaget bör prioritera samt förslag till åtgärder. Efter workshopen är du fri att använda materialet för vidare arbete i företaget.

Rekommenderas varmt till dig som jobbar med marknad och sälj, är VD eller styrelsemedlem och vill driva på företagets utveckling.

Hör av dig så berättar vi mer.

Kundundersökning

Genom att känna dina kunder, arbeta strukturerat och förmedla konsekventa budskap med bra timing i kommunikationen når du resultat. 

Kundens röst är viktig att lyssna på. Det gäller i alla företag, överallt. Det låter kanske självklart, men faktum är att man ibland glömmer just kunderna i marknadsarbetet. En genomtänkt och grundlig kundundersökning gör det tydligare var resurserna bör läggas och vilken riktning marknadsarbetet bör ta.

Vi tar gärna fram ett undersökningspaket som passar just ditt företag.
Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Behöver du hjälp med att ta fram en genomtänkt kommunikationsstrategi?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy

Ange ditt telefonnummer så hör vi av oss så fort vi kan!

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy