Ohappa Div Utbildning 02

Utbildning

Vi handleder och utbildar dina medarbetare inom exempelvis sociala medier, marknadsplanering och digitalisering. Vi kan också hjälpa dig att förankra och höja medvetenheten internt i företaget om hur man jobbar i olika programvaror och kanaler. Det kan vara till exempel en utbildning i LinkedIn, webb- och nyhetsuppdateringar, eller en kortkurs i InDesign.

Vi håller även föreläsningar och frukostmöten i ämnen som ligger inom vår verksamhet.

Vi hjälper också företag med strategisk och praktisk rådgivning om marknadsföring.

Vi hjälper dig att:

  • Höja kompetensen i företaget inom flera olika områden

  • Implementera nya sätt att jobba

  • Utveckla förståelsen och betydelsen av digitala medier

  • Bli bättre på specifika programvaror och system

  • Agera som bollplank inom marknadsföring och kommunikation

Kontakta oss för mer information om våra olika utbildningar.

 

Ohappa Div Utbildning 02
Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Behöver ni rådgivning inom marknadsföring?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait