Ohappa Div Kundundersökning 02

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin berättar hur arbete med kommunikation ska bedrivas i företaget för att stötta de affärsmässiga målen. Strategi är lika viktigt i det lilla företaget som i det stora. Arbetet utgår från dina förutsättningar och din verksamhet. Tillsammans med dig sätter vi en nivå som passar din ambitionsnivå och bolagets storlek.

Vi arbetar med bland annat:

  • Syfte och mål med kommunikationen

  • Övergripande budskap

  • Prioriterade kommunikationskanaler

  • Målgrupper

  • Genomgång av formulering affärsidé, vision och värdegrund

  • Ansvar och roller

  • Kommunikationsstrategiska prioriteringar

Kontakta oss för mer information om våra tjänster gällande kommunikationsstrategier.

Ohappa Div Kundundersökning 02
Anna Portrait

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait

Behöver ni hjälp med er kommunikationsstrategi?

Läs vår integritetspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Anna Portrait