Ohappa Div Kundundersökning 02

Plan för sociala medier

Här går vi igenom dina sociala medier och ger dig en rekommendation hur du ska utveckla arbetet och hur du kan jobba för att nå tydligare resultat. Arbetet utgår från dina förutsättningar och din verksamhet. Tillsammans med dig sätter vi en nivå som passar din ambitionsnivå och bolagets storlek.

Arbetet genomförs i mötes/workshopform– på plats eller digitalt. Efter workshopen arbetar vi på varsitt håll och tar fram underlag.

Vi arbetar med bland annat:

  • Kartläggning av nuläget i dina sociala medier

  • Rekommendationer till förbättringar och justeringar

  • Förslag på arbetssätt med inlägg och planering

  • Rekommendation av vilka sociala medier du bör prioritera

  • Rekommendation för kampanjer och annonsering, samt hur resultat ska följas upp.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster för strategi och planering.

Ohappa Div Kundundersökning 02
Jill Portrait

Jill Parling

Projektledare

070-509 84 50

jill@ohappa.se

Jill Portrait

Vill ni ha hjälp med era sociala kanaler?

Läs vår integritetspolicy

Jill Parling

Projektledare

070-509 84 50

jill@ohappa.se

Jill Portrait