Ohappa Top Google Analytics

Ad Business – Konverteringsoptimering

Oavsett hur mycket du spenderar på annonsering så gäller det i slutänden att omvandla dina besökare till kunder. Med vårt paket inom konverteringsoptimering lyfter vi din försäljning med flera olika beprövade metoder.

En konverteringsoptimering sker vanligtvis när man har gjort sitt SEO-arbete och har startat upp sina annonseringskampanjer. Nu när trafiken av potentiella kunder strömmar in, kan CTA (call-to-actions), layout och innehåll justeras för att uppnå en så hög konverteringsnivå som möjligt. Allt handlar om att svara på besökarens eventuella frågor, få denne att känna förtroende för ditt företag och motivera till köp vilket i sin tur leder till konvertering.

Din e-handel eller webbsida behöver utformas så att besökaren enkelt hittar det den söker och sedan köper alternativt kontaktar dig för en affär. Alltför många företag nöjer sig med en genomsnittlig konverteringsgrad på runt 3%, men genom beprövade metoder och verktyg kan den siffran förbättras.

En konverteringsoptimering sker vanligtvis när man har lagt grunden i sitt SEO-arbete och startat upp sina annonseringskampanjer. Nu när trafiken av potentiella kunder strömmar in, kan CTA (call-to-actions), layout och innehåll justeras för att uppnå en så hög konverteringsnivå som möjligt. Allt handlar om att svara på besökarens eventuella frågor, få denne att känna förtroende för ditt företag, motivera till köp vilket i sin tur leder till konvertering.

Vad ingår?
• Nulägesanalys via Google Analytics
• Teknisk analys av webbplatsen
• Analys av besökarbeteende genom implementering av Heat Map
• Framtagande av målgrupper
• Löpande optimering genom A/B-tester
• Utförliga månadsrapporter samt diskussion om eventuella förändringar
• Support och hjälp vid behov

Löpande avtal: 5 500 kr/mån (7h arbete per månad)

Kontakta oss

Vill du veta mer om detta paket?

Läs vår integritetspolicy