Vänligen vänta medan meddelandet skickas...

Edugrade

Företagsnamn och varumärke – Edugrade

Bakgrund

Hexatronic Group förvärvade det kommunala bolaget Iftac och bredbandsutbildningsföretaget ICT Education med ambitionen att utveckla sitt affärsområde utbildning. Utbildningsbolagen har efter förvärvet behållit sin egen identitet och sitt oberoende i förhållande till koncernen, i verksamhet likväl som profilering.
Verksamheten består av tre ben: uppdragsutbildning och certifiering inom bredbandsutbyggnad, arbetsmarknadsutbildning samt yrkeshögskola inom IT och telekom.
Koncernens ambition var att inom ett par år efter förvärven övergå till ett gemensamt varumärke inom utbildning. Bolagen har nu gått samman under namnet Edugrade och har idag verksamhet på den svenska och norska marknaden.

Uppdrag

Ohappas uppdrag bestod av att tillsammans med koncernens marknadschef och dåvarande VD för respektive bolag arbeta fram ett namn för varumärket / kommande bolag, vilket skulle vara gångbart på den internationella marknaden. Vidare omfattade uppdraget att arbeta fram förslag och original för logotyp och en varumärkesplattform, samt planera och verkställa kommunikation och marknadsföring i både digitala och traditionella kanaler.

Namnsättningen av bolaget startades i workshopform med den tydliga målsättningen att hitta ett unikt och kort namn som i sin uppbyggnad beskrev verksamheten och var enkelt att uttala på flera olika språk. Tydliga kopplingar skulle finnas till utbildning utan att signalera begränsningar till branscher eller ämnesområden, exempelvis IT, bredband etc. Graden av tillgängliga domäner på global nivå var också viktiga underlag för vägval och beslut i arbetsgruppen. Bolagens ledningsgrupper och styrelser var också involverade i beslutet. Alternativen att behålla något av de befintliga namnen utvärderades också, med hänsyn till att båda bolagen var välkända och etablerade på den svenska marknaden.

Resultat

Valet av namn föll efter ett intensivt arbete på Edugrade, ett namn som i sin karaktär refererar till utbildning. Första delen ”Edu ”refererar till Educatio (utbildning på latin) och den senare delen ”grade” till betyg, gradering, som en beskrivning av att kompetenshöjning, utbildning och certifiering sker steg för steg. 

Utbildningsbranschen har ett brett och spretigt formspråk och företagen i branschen har valt vitt skilda vägar när de profilerat sig. Med andra ord framträdde många formmässiga möjligheter. Med input från en analys av konkurrenters profilering och ett strategiskt arbete kring bland annat vision, värderingar och målsättning i bolaget togs en rad logotypförslag fram och utvärderades. Snirkliga och klassiska former valdes bort och istället föll valet på modernt lätt formspråk med färger som tydligt skilde sig från konkurrenternas.

Logotypens symbol valdes med omsorg och designades för att illustrera att kunskap är flerdimensionell och byggbar, dvs grundkunskaper leder till nya nivåer. 
Grundformen på symbolen är kvadratisk för att kunna användas på många sätt, bland annat för användning som profilbild i sociala medier. Två huvudsakliga logotypvarianter togs fram för att passa olika syften och formytor – en kvadratisk/stående med stor symbol och en mer liggande med symbol till vänster.

En tillhörande grafisk manual och mallar för officematerial, broschyrer, rollups, etc. togs fram. Tillämpning finns idag i ett flertal kanaler såsom mässmaterial, webbsida, sociala medier, trycksaker, film, etc.

Varumärket är idag registrerat på nationell nivå och EU-nivå.
www.edugrade.com 

Recensioner

”Vi är jättenöjda med resultatet. Både namnbytet och den nya profilen har inneburit ett lyft för verksamheten. Nu har vi ett fräscht formspråk som skiljer oss från konkurrenterna och bygger stolthet i företaget.”

Erik De Pablos, vd Edugrade AB


”Samverkan med ohappa i den kreativa process som ett namn- och logotypbyte innebär var värdefull för oss i arbetsgruppen. deras erfarenhet och formmässiga höjd var avgörande för resultatet.”

Magnus Angermund, marknadschef Hexatronic Group

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi hur du kan ta nästa steg.

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Ange ditt telefonnummer så hör vi av oss så fort vi kan!

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy