Vänligen vänta medan meddelandet skickas...

Hudiksvalls Näringslivs AB

Branding och kommunikation i print och digitala kanaler

Hudiksvalls Näringslivs ABs uppdrag är att utveckla näringslivet i kommunen och verka för ett gott företagsklimat med målet att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning. 2013 fick HNA en ny VD som ville ta ett omtag kring företagets grafiska identitet och kommunikation för att stärka varumärket och göra företagets tjänster tydligare.

Uppdrag

ohappa fick i uppdrag att öka HNAs digitala närvaro och ta fram en ny grafisk identitet för att stärka varumärket. Vi ansvarade för allt från strategisk planering, nytt grafiskt formspråk och bild- och textproduktion till teknisk utveckling och projektledning.

Strategi

Samarbetet inleddes med att ohappa planerade och processledde två dagars workshop med företagets fem anställda. Under dessa dagar gick vi igenom företagets nuläge, mål, vision, strategier, målgrupper, budskap och kanaler. Resultatet sammanställdes i en marknads- och aktivitetsplan som sedan låg till grund för övrigt arbete.

Responsiv webbplattform

Arbetet med den nya responsiva webbsidan inleddes med en workshop tillsammans med kund där struktur, innehåll och funktioner diskuterades. Målet var att den nya webbsidan skulle ha ett modernt uttryck, innehålla relevant innehåll för målgrupperna och vara mätbar. ohappa gjorde grafisk form, skrev samtliga texter, arrangerade fotografering och byggde sidan tekniskt.

Kommunikationsmaterial

Den grafiska form som användes på webbsidan använde vi även på övrigt kommunikationsmaterial och producerade två nya broschyrer, annonser, digitala presentationer och profilmaterial.

Resultat

HNA har fått en tydlig grafisk identitet som används genomgående i all kommunikation. Antalet besökare på webbplatsen har ökat med 220 % jämfört med 2013 och kunden kan idag mäta, utvärdera och följa upp innehållet på webbsidan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi hur du kan ta nästa steg.

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy

Ange ditt telefonnummer så hör vi av oss så fort vi kan!

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy

Relaterade uppdrag