Vänligen vänta medan meddelandet skickas...

Setra

Kommunikationsstrategi och varumärkespositionering

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag som förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar. Exporten av sågade trävaror står för två tredjedelar av företagets omsättning på omkring 4 miljarder. Setra erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad och levererar bioprodukter för produktion av bland annat värme, energi och pappersmassa.

Uppdrag

2015 inledde ohappa AB och Setra ett kommunikationsstrategiskt samarbete med bland annat varumärkespositionering och målgruppsanalys. Arbetet startade med en audit, en genomgång av befintligt kommunikationsmaterial samt företagets webbsida och övriga digitala kanaler. För att stärka kundperspektivet och förtydliga den interna bilden av företagets kommunikation genomfördes parallellt en kund-och självbildsundersökning tillsammans med en undersökningspartner (Marknadskraft).

 Del två bestod av målgruppsanalys och positionering, där delar av arbetet genomfördes i workshopformat med representanter från verksamhetens olika delar. Med utgångspunkt från resultatet i undersökningen och övrigt arbete togs en önskad varumärkesposition fram. 

 Arbetet resulterade i en kommunikationsstrategi som antogs av Setra under hösten 2015. Samarbetet fortsatte under 2016 med en implementering av strategin, främst gällande kommunikation i de digitala kanalerna.

– Jag uppskattar ohappas förmåga att kombinera strategisk höjd med ett konkret och resultatinriktat sätt att jobba. Affärstänk och kundnytta är centralt för dem, vilket har haft stor betydelse i vårt strategiarbete. 

Lotta Löwhagen Lundberg, HR- och Kommunikationsdirektör Setra Group

Mer om Setra

I Setras sågverk och hyvlerier runt om i Sverige bearbetas tall och gran till bland annat konstruktionsvirke, trägolv, trall, ytterpanel och en mängd andra trävaror du hittar i bygghandeln. I Långshyttan tillverkar Setra kundanpassade limträkonstruktioner, balkar och takstolar till byggen. Den tredje delen i verksamheten är bioprodukter – spån, bark och flis som bildas när en stock sågas till brädor och plank.

Setra har ca 800 anställda och ägs av Mellanskog och Sveaskog. De viktigaste kundgrupperna är träbearbetande industri, bygghandel, hustillverkare och importörer. Bioprodukter säljs framförallt till pappers- och massaindustrin samt till kunder inom energisektorn. Omkring två tredjedelar av försäljningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Egna säljkontor finns i Storbritannien, Tyskland, Polen, Frankrike, Spanien, Japan och Kina.

Vill du veta mer?

Dags att ta tag i företagets marknadsstrategi? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy

Anna Westberg Engman

Projektledare

073-983 48 99

anna@ohappa.se

Ange ditt telefonnummer så hör vi av oss så fort vi kan!

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy