Vänligen vänta medan meddelandet skickas...

Söderhamn NÄRA

Söderhamn NÄRA

Bakgrund

2016 kontaktade Söderhamn NÄRA oss på ohappa då de ville ta nästa steg med sitt varumärke och utveckla kommunikationen, framförallt i de digitala kanalerna.

Uppdrag

ohappa tog fram ett förslag på genomförande. Första steget var att genomföra två workshops med nyckelpersoner från företagets olika verksamheter. Syftet var att göra en nulägesanalys och titta på utmaningar och möjligheter, gå igenom och analysera företagets målgrupper och deras behov. Därefter gick vi igenom företagets olika verksamhetsgrenar och diskuterade hur vi med genomtänkt och välplanerad kommunikation kunde bidra till företagets övergripande mål. ohappa planerade, processledde och dokumenterade workshoparna.

Därefter tog ohappa fram en övergripande kommunikationsstrategi och förslag på ett arbetssätt för att involvera fler och skapa bättre förutsättningar för det operativa kommunikationsarbetet.

Rent grafiskt gjorde vi en uppdatering av företagets grafiska profil samt skissade på en ny struktur och layout till företagets webbsida. ohappa fungerade även som rådgivare vad gällde företagets digitala strategi och höll två workshops/utbildningar i sociala medier.

Resultat

Kommunikationsstrategin antogs av Söderhamn NÄRAs ledning vintern 2016. Den ligger idag till grund för företagets såväl strategiska som dagliga kommunikation. Söderhamn NÄRA har implementerat den uppdaterade grafiska profilen i sina kanaler och en ny webbsida utifrån våra skisser lanseras våren 2017. Samarbetet pågår fortfarande.

-Samarbetet med ohappa har under alla faser fungerat bra. De har lyssnat och förstått vad vi vill få gjort och när vi har varit otydliga med vad vi vill har de hjälpt oss vidare så att vi har nått önskade resultat, och det inom de tidsramar som vi satt upp. Jag vill även framhålla ohappas grafiska kunnande. I vår nya grafiska profilhar formspråket verkligen fått ett lyft och ohappa har haft ett mycket tydligt kundfokus i alla detaljer, säger Gunnar Lidén, kommunikationsansvarig på Söderhamn Nära.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig.

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy

Ange ditt telefonnummer så hör vi av oss så fort vi kan!

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy