Vänligen vänta medan meddelandet skickas...

Bruks Siwertell

Webbsida för Bruks Siwertell

Bakgrund

Bruks Siwertell är en koncern som tillhandahåller ett komplett utbud av produkter, system och tjänster för företag över hela världen som hanterar torr bulk. Koncernen består av följande varumärken: BRUKS, Siwertell, Mowi, Moheda, V-Kran, Forest Källefall, The Belt Conveyor och Bruks Mobile Chippers.

Ohappas första kontakt med koncernen var med företaget Bruks i Arbrå år 2015. Vi fick i uppdrag att hjälpa dem med allt från strategisk rådgivning, produktlanseringar, mässmaterial, trycksaker och säljstödsmaterial.

Uppdrag

I slutet av 2016 fick vi i uppdrag att utveckla en ny webbsida för företaget Bruks. Arbetet inleddes med en workshop med nyckelpersoner där vi diskuterade syfte och målsättning med den nya webbsidan, målgrupper och deras behov, vilket innehåll som skulle produceras och vilka funktioner som skulle utvecklas. Utifrån detta tog ohappa fram förslag på en struktur och ett antal webbskisser. Mitt i processen genomfördes ett antal organisationsförändringar, de personer vi haft kontakt med gick vidare till andra tjänster och företaget fick en ny koncernchef. Arbetet med den nya webbsidan fortsatte och efter några månader bestämdes att BRUKS skulle gå samman med bolaget Siwertell och bilda koncernen Bruks Siwertell Group AB. I och med det ändrades vårt uppdrag från att göra en webbsida för ett enskilt bolag till att leverera en avancerad webbportal för en ny koncern med nio olika varumärken i gruppen.

Lösning

Önskemålet från kund var att positionera BRUKS SIWERTELL som en stor global aktör med mycket muskler, bred produktportfölj och lösningar för flera olika verksamhetsområden. Samtidigt skulle koncernens olika varumärken ha sin egen plats på webbsidan så att deras respektive kunder kunde hänvisas dit och känna igen sig.

Vi inledde det nya webbprojektet med en heldagsworkshop där hela webbteamet från BRUKS deltog. Deltagarna i gruppen kom från Sverige, USA, Tyskland och Litauen. Vi presenterade våra skisser och den struktur vi arbetat fram och därefter diskuterade gruppen vilket innehåll som behövdes tas fram. Därefter drogs arbetet igång. Tidplanen var tight och tempot högt genom hela projektet.

ohappa projektledde webbarbetet och via veckovisa avstämningsmöten via Skype med det internationella webbteamet från BRUKS kom vi framåt i processen. Utifrån de nya förutsättningarna gjorde ohappa om skisserna, justerade strukturen och utvecklade sidan. När sidan var klar fyllde vi den med innehåll (texter och bilder) som kunden själv producerat.

Sidan som byggdes är responsiv och mobilanpassad, den innehåller en avancerad filtreringsfunktion för koncernens samtliga produkter och tillbehör och det finns möjlighet att visa upp relaterade produkter/nyheter/events etc under respektive produkt. Varje varumärke har sin egen sektion på webben anpassad för just deras verksamhet.

ohappa har genomfört ett antal utbildningar i CMS-verktyget så att kund själv kan göra enklare justeringar och administrera webbsidan.

www.bruks-siwertell.com

”Såväl kunder som leverantörer och medarbetare har uppskattat vår nya webbsida. Arbetet med att ta fram webbsidan gjordes under en period då koncernen genomgick flera större förändringar och jag är ytterst tacksam för den flexibilitet och professionalism som ohappa visat under arbetets gång.”

Peter T Jonsson, koncernchef Bruks Siwertell Group

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi hur du kan ta nästa steg.

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy

Ange ditt telefonnummer så hör vi av oss så fort vi kan!

När du skickar in detta formulär godkänner du vår sekretesspolicy