Lär känna ohappas nya operativa chef – Olof Vestling

Ohappa Logo SOME
ohappa
18 december 2023


Vi är glada att få välkomna Olof Vestling som ny operativ chef på ohappa – ett mycket välkommet tillskott till vårt gäng. Han kliver in med gedigen erfarenhet i jobbväskan – inte minst med stor kompetens inom det högaktuella området arbetsgivarkommunikation. Lär känna Olof här och läs mer om hur han ser på vikten av ett starkt arbetsgivarvarumärke.
Ohappa Olof

Hej, Olof. Berätta kort vem du är.

– Jag heter Olof Vestling, är bosatt på Öster i Hudiksvall med fru och tre barn. På fritiden är jag aktiv inom Hudiksvalls föreningsliv, främst inom fotboll och handboll.

Vad jobbade du med innan du kom till oss?

– Jag kommer senast från en roll som marknadsområdeschef i rekryterings- och bemanningsbranschen. I den rollen ingick personalansvar för konsultchefer, rekryteringskonsulter och jobbkonsulter med specialinriktning på kompetensförsörjning.

– Genom åren så har jag även hunnit med att jobba med B2B-försäljning både inom produkter och tjänster. Jag har också arbetat som rekryteringskonsult där jag främst har rekryterat chefer och specialister inom dom flesta branscher.

Vad är dina erfarenheter kring employer branding och arbetsgivarvarumärken?

– I min tidigare roll hade jag ofta djupgående diskussioner med företagen om just arbetsgivarfrågor – hur attraherar man arbetskraft, hur vill man att omvärlden ska se på företaget som arbetsgivare och så vidare. På så sätt har jag fått en bra blick för employer branding – både ur ett marknadsföringsperspektiv och om värdet av en välmående företagskultur.

Vad innebär det att stärka sitt arbetsgivarvarumärke?

– Att stärka sitt arbetsgivarvarumärke handlar först och främst om att göra medvetna val kring hur man vill att omvärlden ska uppfatta företaget, det vill säga motsatsen till att bli offer för omständigheter. När man definierat företagets mål, vision och framförallt företagskultur, kan man därefter sätta strategierna för hur detta sedan ska kommuniceras, och för vem.

– När man pratar arbetsgivarvarumärken så pratar man företagskultur, profilering, positionering och att sätta medarbetarna i fokus. Oavsett om man jobbar med produkter eller tjänster så behöver medarbetarfokuset vara vitalt. 

Märker du av ett ökat behov av att se över arbetsgivarvarumärket ute hos företagen? 

– Absolut. Det finns många framgångsrika bolag därute med starka produkter eller tjänster, men samtidigt är de alldeles för anonyma för potentiella medarbetare. Många företag måste bli mer synliga – både på den lokala marknaden och för människor som är redo att flytta för rätt jobb.

Varför är behovet större idag jämfört med några år sedan?

– Jag ser flera dimensioner i den frågan. En av dem är kompetensbristen som råder i flera yrkeskategorier på grund av hårdare konkurrens på arbetsmarknaden. I dessa branscher är ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ett måste för att locka och behålla kompetensen i framtiden.

– En annan tydlig faktor som blir allt viktigare är hållbarhetsrörelsen. Med den kommer nya krav på exempelvis hållbarhetsrapportering och hur man som företag tar ansvar genom hela kedjan. Den sociala hållbarheten, som till exempel arbetsmiljö och jämställdhet, ställer också högre krav på arbetsgivare jämfört med igår. Världen förändras snabbt och idag krävs en ökad medvetenhet och tydligare strategier för hur man ska nå ut med sin arbetsgivarkommunikation.

Så behoven på arbetsmarknaden har förändrats?

– Jag skulle säga så här; både dagens och kommande generationer kommer att ställa helt andra krav på sina arbetsgivare än vad deras föräldrar gjorde. Här behöver företagen verkligen följa med i omställningen för att öka sin attraktionskraft i framtiden. För att locka duktiga kandidater krävs en genomtänkt och proaktiv kommunikation kring hur man som företag tar i frågor som mångfald, miljö och jämställdhet.

Till sist, hur kan du hjälpa företag att stärka upp sitt arbetsgivarvarumärke?

– Eftersom jag har samarbetat och konsulterat med många typer av företag inom olika branscher genom åren, så har verktygslådan fyllts på med erfarenheter. Jag tror det handlar mycket om att ha en organisatorisk förståelse för ett företag. Genom att skapa en trygg och nära relation med våra kunder, kan jag och mina kollegor på ohappa verkligen förstå utmaningarna som de står inför och tillsammans arbeta fram genomtänkta strategier för deras kommunikation.

 

 

Kontakta Olof om ni behöver hjälp att stärka ert arbetsgivarvarumärke.

Avatar

Olof Vestling

Operativ chef

076-768 40 98 olof.vestling@ohappa.se

Fler nyheter

Medarbetare Blog Raeng Txxifuqlbkq Unsplash
Ohappa Kontaktbild Marica
Marica Rastad, Projektledare på ohappa
28 november 2023

Medarbetarporträttet – en kraftfull metod för att stärka ditt företags arbetsgivarvarumärke

Idag är kompetensförsörjning på allas läppar och företagsledare blir alltmer medvetna om värdet av en stark strategi för arbetsgivarvarumärk...

Vi förstår dig Arbetsgivarkommunikation
Ohappa Bloggbild Ledningsgruppsdagen 2024 02
Ohappa Logo SOME
ohappa
15 januari 2024

Du missar väl inte Ledningsgruppsdagen i Stockholm den 1 februari?

Ledningsgruppsdagen lyfter det viktigaste för en ledningsgrupp, teamutveckling, ekonomiska insikter, strategiskt tänkande och – inte minst –...

Nyhet Event