Medarbetarresan

Vi hjälper dig att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke

Medarbetarresan

Vi hjälper dig att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke

Strategi och mål

Hur ser er rekryteringsstrategi ut? Hur hittar ni nya medarbetare? Har ni svårt att attrahera rätt kompetens? Många företag står idag inför stora utmaningar att hitta personal som skapar värde i organisationen. Att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke är ett långsiktigt arbete. Vi hjälper er att skapa en genomtänkt strategi som stärker ert varumärke gentemot arbetsmarknaden och som lockar de rätta kompetenserna till ert företag.

Arbetsgivarvarumärke

Hur uppfattas ditt företag av arbetsmarknaden idag? Är det ett företag som lockar eller är det ett bland alla andra? Vilka värderingar sänder ni ut? Att bygga sitt arbetsgivarvarumärke är mer än att bara locka personal vid nyrekryteringar. Vi har lång erfarenhet av att bygga attraktiva arbetsgivarvarumärken tillsammans med våra kunder. Efter djupgående målgruppsanalyser och strategiska vägval, skapar vi ett visuellt tilltalande varumärke som attraherar nya medarbetare till ditt företag.

Planering och struktur

Hur går ni praktiskt tillväga vid en rekrytering? Kan det finnas andra vägar för att nå rätta kompetenserna? Hur ser introduktionen ut? En tydlig och genomarbetad kommunikationsstruktur säkerställer att ny personal känner sig välkomna, uppskattade och inspirerade. Vi hjälper företag att skapa välfungerande kommunikation som stödjer rekryteringsprocessen, både innan anställning och efter. Med smarta utbildningsverktyg säkerställer vi en effektiv uppstart av nyanställda.

Digital närvaro

En viktig del i arbetsgivarvarumärket byggs idag digitalt. Potentiella medarbetare är både uppdaterade och pålästa om företagen de är intresserade av och de hämtar oftast informationen via nätet. Därför är det viktigt att skapa flera digitala plattformar för kommunikation och dialog med dina framtida kompetenser. Vi ser till att dina digitala skyltfönster är nyputsade, intresseväckande och välkomnande. Vi öppnar de digitala dörrarna för nästa generation medarbetare och skapar attraktiva, transparenta och intressanta kanaler till ditt företag.

Dialogen med arbetsmarknaden

Hur ser kommunikationen med arbetsmarknaden ut idag? Är du nöjd med tidigare resultat? Finns det oupptäckta vägar till de bästa kompetenserna? Genom att hitta nya arenor för dialog kan du attrahera de personer som står högst på din önskelista. Att hitta rätt kompetenser är idag en av de största utmaningarna för företagens tillväxt. Vi hjälper dig att utveckla din dialog med arbetsmarknaden genom kreativa upplägg och värdeskapande aktiviteter.

Rekryteringsstöd

Att rekrytera är ofta en svår och dyr process, men att anställa “fel” person är avsevärt mycket dyrare. Därför är det av yttersta vikt att du har rätt rekryteringsstöd så att processen blir rätt från början. Vi hjälper dig att skapa presentationer, filmer och annonser som väcker nyfikenhet och intresse för ditt företag hos dina framtida stjärnor.

Behöver du hjälp med din arbetsgivarkommunikation? Hör av dig!

Avatar

Marica Rastad

Projektledare

073-086 28 01 marica@ohappa.se