Vi förstår dig.

Vi kan stötta din organisation hur den än ser ut

Vi kan backa upp dina egna resurser, vara kreativt bollplank, marknadsplanera och se till att saker blir gjorda. Oavsett hur din organisation ser ut, eller vem som har ansvar för kommunikation kan vi hjälpa till.
Du får tillgång till ett helt team med bred kompetens – precis när du behöver den. 

Vi blir helt enkelt din kommunikationsavdelning på kran.

Vi förstår dig.

Vi kan stötta din organisation hur den än ser ut

Vi kan backa upp dina egna resurser, vara kreativt bollplank, marknadsplanera och se till att saker blir gjorda. Oavsett hur din organisation ser ut, eller vem som har ansvar för kommunikation kan vi hjälpa till.
Du får tillgång till ett helt team med bred kompetens – precis när du behöver den. 

Vi blir helt enkelt din kommunikationsavdelning på kran.

Vd utan marknads- och/eller HR-chef

Som vd kan det vara svårt att hinna med just marknads- och kommunikationsarbetet – inte minst internt. Dessa punkter hamnar av naturliga skäl ofta längre ner på prioritetslistan än t.ex. personalfrågor, säljaktiviteter och andra självklara fokusområden för en vd.

Läs mer om hur vi kan stötta dig

Marknads- eller HR-assistent

Den här rollen kan ibland innebära att du har mycket ansvar men inte så mycket befogenheter. Ofta förväntas du i den här rollen stötta sälj- och HR-organisationen, koordinera och dessutom producera en del material själv.

Läs mer om hur vi kan stötta dig

Försäljningschef med marknadsansvar

Den här klassiska dubbelrollen innehas ofta av en driven och ambitiös person som är fokuserad på resultat. Det är i grunden rätt människa på rätt plats, men i tider när försäljningen dalar så åker oftast säljaktiviteter högst upp på prioritetslistan och marknad och kommunikation blir ett dåligt samvete. Det kan bli rörigt och ryckigt, vilket är fullt förståeligt. Om det här är du, är du vår vanligaste form av motpart. 

Läs mer om hur vi kan stötta dig

HR-chef med ansvar för arbetsgivarvarumärket

Du har idag en roll med ett brett ansvar och är i behov för stöd i kommunikationsarbetet, både internt och externt. På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det svårt att sticka ut och attrahera de bästa talangerna. Att differentiera sig från andra arbetsgivare och erbjuda något unikt och attraktivt kan vara en utmaning. Dessutom behöver du som HR-chef fokusera på att utveckla strategier för att behålla och utveckla befintliga anställda. 

Läs mer om hur vi kan stötta dig

Egen kommunikationsavdelning

Större bolag har ofta en dedikerad kommunikationschef eller en marknadschef med medarbetare som helt fokuserar på kommunikation. Allt är frid och fröjd så länge arbetsbelastningen är hanterbar och medarbetarna är tillgängliga. Tills den dagen då arbetstoppen knackar på. Och tre i personalen är sjuka eller på ledighet. Och datumet för den där viktiga mässan närmar sig med stormsteg. Då blir det lätt lite stressigt. Det är inte heller ovanligt att man kör fast i gamla hjulspår rent kreativt under stressiga perioder.

Läs mer om hur vi kan stötta dig

Behöver du hjälp med din kommunikation?

Hör av dig!

 

Avatar

Marica Rastad

Projektledare

073-086 28 01 marica@ohappa.se
Avatar

Anna Engman

Projektledare

073-983 48 99 anna@ohappa.se