Samarbeta med oss

Långsiktigt samarbete eller enskilda projekt?

Att anlita oss för ett enskilt projekt eller som en långsiktig kommunikationspartner är okomplicerat - oavsett uppdragets storlek. Vi skräddarsyr arbetsprocesser och arbetsteam utifrån dig och ditt företags aktuella behov.

Samarbeta med oss

Långsiktigt samarbete eller enskilda projekt?

Att anlita oss för ett enskilt projekt eller som en långsiktig kommunikationspartner är okomplicerat - oavsett uppdragets storlek. Vi skräddarsyr arbetsprocesser och arbetsteam utifrån dig och ditt företags aktuella behov.

Så här kan vi samarbeta

En affärsrelation med oss börjar ofta med ett enskilt projekt. Det kan handla om att styra upp en specifik del av företagets kommunikation – en ny webb, en uppdaterad visuell identitet, ett projekt för att stärka arbetsgivarvarumärket, en kommande produktlansering, uppstart av digitala utbildningar eller en kampanj av något slag. Utmärkande för dessa projekt är att de är tydligt avgränsade med ett start- och stoppdatum, de offereras till fast pris eller kombineras med löpande taxa för innehåll som är svårt att definiera i förväg. Ett enskilt projekt hos oss resulterar ofta i att bli starten på en helt ny tillväxtresa.


Vårt uppdrag
Vi kan ha olika grad av drivande ansvar – antingen så har du som kund en projektledare/koordinator som är samordnade från ert håll, eller så har vi ansvaret att beslut tas och att projektet håller uppsatta tidsplaner. Här anpassar vi oss helt efter förutsättningarna.

Om relationen är helt ny så behövs lite extra tid för att få grunden på plats – inläsnings- och administrationsarbetet blir lite längre än när man redan har en upparbetad relation. Ditt team hos oss sätts ihop beroende på uppdragets karaktär och en projektledare finns alltid med som kundansvarig.

Din organisation

De vanligaste motparterna i enskilda projekt kan vara vd, kommunikationschef, marknadsperson, säljansvarig, koordinator, HR etc.

Att få saker gjorda, att synas mer och att hålla uppe tempot och kvaliteten i marknads- och/eller arbetsgivarkommunikationen är önskemål som vi ofta stöter på. Företagens kommunikation blir ofta lidande när det kör ihop sig och då är vi en kompletterande resurs som kan vara drivande och proaktiva. Det kan handla om löpande hjälp med social medier, grafisk produktion och tidvis även större projekt. Arbetet utgår från någon form av budget, där vissa delar ligger som en fast kostnad per månad och större projekt som offereras beroende på omfattning. Vi är vana att snabbt sätta oss in i verksamheter så startsträckan här är kortare än man kanske kan tro.

Vårt uppdrag
Vi sätter ihop ett team som passar era förutsättningar och kör igång när vi har enats om ansvarsområden och budget. Vi rapporterar och driver projekten framåt, jobbar inom budgeten och håller ihop helheten, förutsatt att du som kund inte själv vill ansvara för den delen. Om uppdraget innebär att driva sociala medier och webb, så sätter vi upp en utgångsplan och jobbar med täta, korta avstämningar på vägen framåt.

Din organisation
Här är det ofta så att vi känner varandra på något sätt sedan tidigare. I regel finns en kontaktperson att jobba mot, inte sällan en vd, HR, sälj-/marknadschef eller koordinator. Ofta är vi ett kompletterande stöd till någon intern resurs som sköter en del själv, men vill ha stöd och löpande hjälp i specifika projekt.

Här kompletterar vi både era interna resurser och eventuellt andra byråer som ni anlitar. Vi kan exempelvis arbeta med arbetsgivarkommunikation, ÅF-relationen, säljstöd, interna och externa utbildningar eller något annat som andra leverantörer inte arbetar med. För oss är det bara positivt att flera kan hjälpas åt – prestige är inget vi lägger tid på. Hos oss får du tillgång till kompletterande kompetens och driv – ett team som kan avlasta och ta hand om viktiga delar av er kommunikation.

Vårt uppdrag

Vi anlitas idag av flera stora företag som en kompletterande kommunikationsresurs. Vi jobbar till exempel med att stärka dessa kunders arbetsgivarvarumärke, utveckla deras eftermarknad, ta fram säljstöd, skapa framgångsrika mässkoncept, stärka ÅF-relationer, driva sociala medier samt andra uppdrag av mer strategisk karaktär.

Inför varje år gör vi tillsammans med kunderna en plan med tillhörande budget som vi följer upp och jobbar mot. Omfattningen och storleken på uppdragen kan variera, men innehåller alltid någon form av regelbundna avstämningar samt budget- och resultatgenomgångar.

Din organisation

Du har en avdelning eller en tydlig roll med kommunikation eller marknad som ansvarsområde. Ni känner att det finns delar av er kommunikation som kan utvecklas och stärkas, men har inte tid, lust eller idéerna att ta det vidare.

Här agerar vi i princip som er egen kommunikationsavdelning eller marknadsavdelning. Ett samarbete kan starta direkt på den här nivån, eller så är det en utveckling av ett samarbete på en lägre nivå. Vi blir en kreativ, självgående och strukturerad partner som kan hålla budget. Kort sagt tillgång till ett team med olika kompetenser.

Vårt uppdrag
En budget finns som vi tillsammans utgår från när vi planerar och prioriterar vad resurser ska läggas på. Vi är en strategisk partner/bollplank och driver även det operativa arbetet framåt. Vi sätter ihop ett team från vår sida med en projektledare i spetsen. Teamet kan variera i storlek beroende på hur uppdraget utvecklas. Vi hjälper även vår kontaktperson att förankra, rapportera och hålla struktur på arbetet.

Din organisation

Företaget har i regel inte någon dedikerad kommunikations/marknadsansvarig, möjligtvis finns det en chef eller koordinator som ofta är överbelastad eller splittrad. Vi jobbar och rapporterar direkt mot vd eller en dubbelroll – försäljning/och marknadschef är ganska vanligt.

Vi förstår dig.

Om ditt företag har egna kommunikationsresurser, kan vi vara en backup som går in och stöttar i enstaka projekt eller inom specifika områden. För företag utan interna resurser kan vi ta på oss rollen som extern kommunikationsavdelning – ett team som snabbt kan anpassas till varierande arbetsbelastning eller kompetensbehov. I stället för ta in en eller två anställda erbjuder vi ett helt team  med många års erfarenhet av att skapa kommunikation inom många olika branscher.  Kort sagt – vi kan stötta din organisation hur den än ser ut.

Läs mer om hur vi kan hjälpa just dig i din arbetssituation 

Behöver du hjälp med din kommunikation?

Hör av dig!

 

Avatar

Marica Rastad

Projektledare

073-086 28 01 marica@ohappa.se
Avatar

Anna Engman

Projektledare

073-983 48 99 anna@ohappa.se

Marknads- och arbetsgivarkommunikation

Vi på ohappa hjälper B2B-företag att skapa marknads- och arbetsgivarkommunikation som stärker deras tillväxtresa.

Som en kreativ och strukturerad kommunikationspartner kan vi stödja våra kunder i varje steg. Det kan handla om att formulera en strategi, sätta en marknadsplan, lyfta företagets arbetsgivarvarumärke, driva ett mässprojekt eller hantera innehåll på webb och sociala medier.

Läs mer om våra tjänster